Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Decyzja nr OŚ.6220.12.2013.ML z dnia 16 grudnia 2014 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sępolno Wielkie 4, Sępolno Wielkie gm. Biały Bór na terenie działki 179/3 obr. Sępolno Wielkie gm. Biały Bór. 2014-12-16 07:17:24
katalog Dokumentacja dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: " Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sępolno Wielkie 4, m. Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór". 2014-12-15 08:34:02
katalog Dokumentacja dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Sępolno Małe II" metodą odkrywkową 2014-07-11 09:19:18
dokument DECYZJA Burmistrza Białego Boru OŚ.6220.1.2014.ML o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na ?Skupie i przeładunku złomu stali i metali kolorowych w Białym Borze? na terenie działki 9/3 obręb 08 m. Biały Bór 2014-05-30 11:31:31
katalog Decyzja środowiskowa - Nadleśnictwo Szczecinek (zalesienia) 2014-05-30 08:20:07
dokument ZAWIADOMIENIE OŚ.6220.1.2014.ML BURMIASTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 14 maja 2014 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Skupie i przeładunku złomu stali i metali kolorowych w Białym Borze? na terenie działki 9/3 obręb 08 m. Biały Bór pow. szczecinecki 2014-05-15 07:53:56
dokument POSTANOWIENIE OŚ.6220.1.2014.ML w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisk dla planowanego zamierzenia inwestyccyjnego polegającego na ?Skupie i przeładunku złomu stali i metali kolorowych w Białym Borze? na terenie działki 9/3 obręb 08 m. Biały Bór pow. szczecinecki. 2014-05-15 07:53:24
dokument ZAWIADOMIENIE OŚ.6220.1.2014.ML z dnia Biały Bór 01 kwietnia 2014 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Skupie i przeładunku złomu stali i metali kolorowych w Białym Borze? na terenie działki 9/3 obręb 08 m. Biały Bór 2014-04-01 13:00:49
dokument Postanawiaenie Burmistrza Bialego Boru o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ?Sępolno Wielkie 4?, Sępolno Wielkie gm. Biały Bór? na terenie działki 179/3 obr. Sępolno Wielkie gm. Biały Bór, którego inwestorem jest LAFARGE Kruszywa l Beton Sp. z o.o 02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24 F, adres: Żwirownia Sępolno Wielkie 78-425 Biały Bór, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2014-01-08 22:08:59
dokument Postanawienie Burmistrza Białego Boru stwierdzajace konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ?Sępolno Wielkie 4?, Sępolno Wielkie gm. Biały Bór? na terenie działki 179/3 obr. Sępolno Wielkie gm. Biały Bór. 2014-01-08 22:08:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BIAŁEGO BORU o wydaniu postanowień dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ?Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ?Sępolno Wielkie 4?, Sępolno Wielkie gm. Biały Bór? na terenie działki 179/3 obr. Sępolno Wielkie gm. Biały Bór, którego inwestorem jest LAFARGE Kruszywa l Beton Sp. z o.o 02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24 F, adres: Żwirownia Sępolno Wielkie 78-425 Biały Bór 2014-01-08 22:07:24