Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zadania inwestycyjne w sołectwach - zakup lampy przy drodze na cmentarz Dawid Olejnik 2022-06-27 08:53:19 edycja dokumentu
Budowa miejsc postojowych przy przedszkolu miejskim w Białym Borze (19) Dawid Olejnik 2022-06-23 12:07:53 edycja dokumentu
Odpowiedzi na wniosek radnego Włodzimierza Fil Bogumiła Sztuba 2022-06-21 12:31:06 edycja dokumentu
Budowa miejsc postojowych przy przedszkolu miejskim w Białym Borze (19) Dawid Olejnik 2022-06-20 10:56:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/295/2022 RADY MIEJSKIEJ W Białym Borze z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru Bogumiła Sztuba 2022-06-20 09:32:37 dodanie dokumentu
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Bożena Pankiewicz-Ginda 2022-06-14 10:00:43 dodanie dokumentu
Zadania inwestycyjne w sołectwach - zakup lampy przy drodze na cmentarz Dawid Olejnik 2022-06-13 13:56:26 edycja dokumentu
Zadania inwestycyjne w sołectwach - zakup lampy przy drodze na cmentarz Dawid Olejnik 2022-06-13 13:56:14 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików Alina Mazur 2022-06-13 11:19:03 dodanie dokumentu
PP.6730.16.2022 zawiadomienie o kończącym postępowaniu.pdf Anna Majek 2022-06-10 13:55:27 dodanie dokumentu
Remont dachów na budynkach mieszkalnych (17) Dawid Olejnik 2022-06-09 12:32:21 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne- burze z gradem (09.06.2022) Michał Bulwan 2022-06-09 11:37:24 dodanie dokumentu
PP.6730.2.2022 Postanowienie o omyłce pisarskiej Anna Majek 2022-06-07 13:07:39 dodanie dokumentu
PP.6733.1.2022.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu administracyjnym i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek GEN. Gaz Energia Sp. z o.o. , ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działce nr: 188, 34, 43/2, 41/11, 41/12 obręb 0003 Biały Bór, w Białym Borze - gmina Biały Bór - ul. Dworcowa. Anna Majek 2022-06-07 13:02:55 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.06.2022r Anna Dobrzanska 2022-06-06 12:12:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/293/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Biały Bór w obrębie Biskupice Bogumiła Sztuba 2022-06-06 10:14:36 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/293/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Biały Bór w obrębie Biskupice Bogumiła Sztuba 2022-06-06 10:14:20 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/293/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Biały Bór w obrębie Biskupice Bogumiła Sztuba 2022-06-06 10:10:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta - pracownik biurowy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze Bożena Pankiewicz-Ginda 2022-06-03 12:35:52 dodanie dokumentu
Odpowiedź na interpelację K. Borowicz Bogumiła Sztuba 2022-06-02 11:19:43 edycja dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje Z. Kwaśniewskiego z 22 stycznia 2021 Bogumiła Sztuba 2022-06-02 11:18:52 edycja dokumentu
Odpowiedzi na wniosek radnego Włodzimierza Fil Bogumiła Sztuba 2022-06-02 11:18:12 edycja dokumentu
Odpowiedź na interpelację K. Borowicz Bogumiła Sztuba 2022-06-02 11:17:40 edycja dokumentu
Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP Michał Bulwan 2022-06-01 10:20:50 dodanie dokumentu
Dostawa urządzeń związanych z realizacją projektu grantowego - Cyfrowa Gmina (16) Dawid Olejnik 2022-05-31 11:34:07 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/294/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2022-05-31 10:54:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/292/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym ?Maluch? w Białym Borze. Bogumiła Sztuba 2022-05-31 10:53:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/291/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2022- 2036 Bogumiła Sztuba 2022-05-31 10:51:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/290/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2022 rok Bogumiła Sztuba 2022-05-31 10:49:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Białego Boru w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok Anna Dobrzańska 2022-05-31 10:21:05 dodanie dokumentu
Odpowiedź na zgłaszane uwagi i opinie do Programu Ochrony Środowiska Alina Mazur 2022-05-30 09:32:47 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Agnieszka Szwajczewska 2022-05-30 08:52:47 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Agnieszka Szwajczewska 2022-05-30 08:50:51 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym "Maluch" w Białym Borze. Agnieszka Szwajczewska 2022-05-30 08:43:04 edycja dokumentu
Uchwała Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym "Maluch" w Białym Borze. Agnieszka Szwajczewska 2022-05-30 08:42:19 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne- burze (30.05.2022) Michał Bulwan 2022-05-30 07:38:54 dodanie dokumentu
Dostawa urządzeń związanych z realizacją projektu grantowego - Cyfrowa Gmina (16) Dawid Olejnik 2022-05-26 15:09:42 edycja dokumentu
Informacja na podstawie art. 66a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Anna Majek 2022-05-26 14:31:33 dodanie dokumentu
Interpelacje K. Borowicz Bogumiła Sztuba 2022-05-26 08:54:23 edycja dokumentu
Interpelacje Włodzimierza Fil Bogumiła Sztuba 2022-05-26 08:53:39 edycja dokumentu