Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Starosta Szczecinecki informuje, że na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu szczecineckiego tj.

w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek;

w Urzędzie Miejskim w Białym Borze przy ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór;

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo;

w Urzędzie Gminy w Grzmiącej przy ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca;

w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach przy ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice


będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 94 37 292 25 oraz mailowo pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl

Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w 2021 r.

Kto może skorzystać. Z nieodpłatnych porad obywatelskich może skorzystać każda osoba.
Z nieodpłatnych porady prawnych, osoba uprawniona której nie stać na odpłatne porady
i która złoży stosowne oświadczenie.


Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.


Forma zapisu.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 94 372 92 25 oraz mailowo pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

nieodpłatną mediację, lub

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub

rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatne porady obywatelskie obejmują:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,

podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.


W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

 

Wykaz miejsc, w których świadczona jest darmowa pomoc prawna: 

Starostwo Powiatowe w Szczecinku 

ul. Warcisława IV 16 

78-400 Szczecinek  pok. nr 001 (parter) 

Interesanci przyjmowani są w:

- poniedziałki, w godzinach 08:30-12:00,

- wtorki, w godzinach 9.00-13.00,

- środy, w godzinach 10.30-14.30,

- czwartki, w godzinach 12.00-16:00,

- piątki, w godzinach 09:00-13:00.


Gmina Biały Bór 

Urząd Miasta i Gminy w Białym Borze 

ul. Słupska 10 

78 - 425 Biały Bór 

pok. nr 16 (parter) 

Interesanci przyjmowani są w:

- poniedziałki, w godzinach 13:00-17:00,

- czwartki, w godzinach 8.00-12.00.


Gmina Borne Sulinowo 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 6

78-449 Borne Sulinowo 

(parter)

Interesanci przyjmowani są w:

- wtorki, w godzinach 08:00-12:00,

- środy, w godzinach 08:00-12:00,

- piątki, w godzinach 9.00-13.00.


Gmina Grzmiąca 

Urząd Gminy w Grzmiącej 

ul. 1 Maja 7 

78-450 Grzmiąca 

(parter) 

Interesanci przyjmowani są w:

- poniedziałki, w godzinach 13:00-17:00,

- wtorki, w godzinach 13:00-17:00.


Gmina Barwice 

Ośrodek Kultury i Turystyki

ul. Wojska Polskiego 15

78-460 Barwice 

pok. nr 1

Interesanci przyjmowani są w:

- środy, w godzinach 15:00-19:00,

- czwartki, w godzinach 15:00-19:00,

- piątki, w godzinach 14:00-18:00.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne porady obywatelskie dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczającym trudności w komunikowaniu się

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  może być  udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba uprawniona zainteresowana skorzystaniem z bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej powinna zgłosić zamiar skorzystania z porad na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając zgłoszenie:

  • pocztą elektroniczną na  adres: pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl lub

  • telefonicznie pod numer: 94 372 92 25 lub

  • faksem pod numer: 94 37 292 56

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2021.pdf (PDF, 62.50Kb) 2021-01-26 11:51:25 60 razy
2 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2021.pdf (PDF, 1.33Mb) 2021-01-26 11:51:25 58 razy
3 Harmonogram udzielania porad prawnych w 2020 roku.pdf (, 47.82Kb) 2020-10-08 13:02:35 36 razy
4 Harmonogram udzielania porad prawnych w 2021 roku.pdf (, 47.85Kb) 2020-10-08 13:02:35 31 razy
5 Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku.pdf (, 55.83Kb) 2019-07-22 13:23:10 349 razy
6 WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO 1.pdf (, 188.81Kb) 2019-07-22 13:23:10 374 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Bernat 22-07-2019 13:21:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Bernat 22-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Bożena Pankiewicz-Ginda 26-01-2021 11:59:11