Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Konkursy

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Otwarty konkurs ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Biały Bór na lata 2023-2025" 2024-06-04 13:57:37
katalog Nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Biały Bór, w związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2024-01-10 10:31:52
katalog Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór w 2024 roku 2023-12-28 13:17:39
katalog Ogłoszenie terminu naboru wniosków w 2023 roku na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór 2023-01-18 08:30:18
katalog Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór w 2023 roku 2022-12-29 09:37:26
katalog otwarty konkurs ofert na "Prowadzenie w 2022 roku placówki wsparcia dziennego". 2022-03-25 11:57:07
katalog Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w 2022 roku 2022-03-03 22:11:32
katalog Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w 2022 roku 2022-02-15 20:20:44
katalog Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór w 2022 roku 2021-12-29 19:28:26
katalog Ogłoszenie terminu naboru wniosków w 2021 roku na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór 2021-07-15 11:35:05
katalog Konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok 2021-01-16 13:24:12
katalog Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na 2021 rok 2020-12-17 11:17:45
katalog Ogłoszenie terminu naboru wniosków w 2020 roku na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór 2020-09-18 10:13:27
katalog Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na 2020 rok 2019-12-20 14:08:51
katalog Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-14 14:50:42
katalog Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Biały Bór na 2019 rok 2018-12-17 13:06:39
katalog Ogłoszeniae terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór 2018-02-23 13:50:24
katalog Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku 2018-01-26 13:11:15
katalog Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Biały Bór na 2018 rok 2017-12-06 22:36:26
katalog Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2017-01-26 13:33:56
katalog nabór wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór 2017-01-09 14:31:45
katalog OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ BIAŁY BÓR W 2017 ROKU 2016-12-22 11:37:22
katalog OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ BIAŁY BÓR W 2016 ROKU 2016-01-04 13:06:05
katalog komunikat dotyczący publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-06-22 10:46:35
katalog Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2015 z zakresu: "Kultury fizycznej i sportu", "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" oraz "Ochrony i promocji zdrowia" 2014-12-19 12:07:43
katalog OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ BIAŁY BÓR W 2014 ROKU 2014-02-06 21:50:44