Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Konsultacje Społeczne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biały Bór. 2024-06-07 09:18:31
katalog Konsultacje społeczne w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Biały Bór 2024-05-20 07:39:25
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Człuchowskiej w Białym Borze poprzez umieszczenie progów zwalniających lub dodatkowego oznakowania 2024-05-14 12:54:57
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Zachodniopomorskie 2024-02-13 13:13:48
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2024. 2024-01-24 13:21:34
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk na 2024 r. znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór 2023-12-27 14:31:16
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia projektu Programu Rozwoju Rehabilitacji w Gminie Biały Bór na rok 2024 2023-11-10 12:34:41
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 2023-11-10 11:24:23
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok 2023-10-20 13:49:24
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Biały Bór na lata 2023-2025 2023-10-09 16:40:47
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Biały Bór 2023-08-24 13:56:11
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Gminie Biały Bór utworzonych z udziałem Gminy Biały Bór stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie 2023-05-23 13:45:38
katalog Konsultacjie społeczne w sprawie przyjęcia projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Biały Bór na lata 2023-2028 2023-04-12 11:21:04
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia projektu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2028 2023-04-06 11:49:09
katalog Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia rgulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie termomoderniazcji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych na ternie Gminy Biały Bór 2023-03-22 11:28:51
katalog Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiącymi własność Gminy Biały Bór i warunków udzielenia bonifikaty. 2023-03-17 13:46:41
katalog Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica) 2023-02-22 12:09:25
katalog Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu I Edycji dopłat 2023 w sprawie zasad dofinansowania Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości w celu częściowego sfinansowania remontów elewacji 2023-01-26 13:29:12
katalog W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór 2023-01-05 13:59:12
dokument Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2023. 2022-12-19 11:06:41
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023" 2022-12-07 12:35:44
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania "Programu Rozwoju Rehabilitacji w Gminie Biały Bór na rok 2023" 2022-12-07 12:31:54
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok 2022-10-05 13:54:30
katalog Konsultacje społeczne w zakresie opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biały Bór na lata 2022 - 2026 z perspektywą do roku 2030". 2022-04-07 14:12:24
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2022. 2022-02-10 14:34:17
dokument Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2022. 2022-01-24 09:40:16
dokument Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na rok 2022? 2021-12-10 10:05:10
dokument Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022" 2021-12-09 11:40:35
dokument Konsultacje dotyczące przyjęcia projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biały Bór na lata 2022 - 2024 2021-11-16 14:40:08
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór 2021-11-09 14:27:13
katalog Konsultacje społeczne w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór. 2021-11-09 14:15:55
katalog Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziana dla danej drogi gminnej, będącej w zarządzie Burmistrza Białego Boru 2021-11-08 15:52:43
katalog Ponowne konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 2021-10-26 15:06:21
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 2021-10-07 15:49:26
dokument Konsultacje społeczne w zakresie przyjęcia regulaminu udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w Białym Borze 2021-10-01 11:38:23
katalog Konsultacje społeczne statutu Gminy Biały Bór 2021-07-28 13:18:19
katalog Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy 2021-06-23 14:05:51
dokument Konsultacje społeczne w zakresie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania przez Gminę Biały Bór dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 2021-04-19 12:20:47
dokument Konsultacje społeczne w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy 2021-04-14 12:24:53
katalog Konsultacje społeczne w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biały Bór 2021-03-11 12:44:52
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór, którego organizatorem jest Gmina Biały Bór ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór. 2021-03-10 14:35:16
katalog Konsultacje społeczne programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biały Bór na 2021 r. 2021-02-02 11:11:56
katalog Konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok" 2020-12-11 22:38:46
katalog Konsultacje społeczne projektu "Programu Rozwoju Rehabilitacji w Gminie Biały Bór na rok 2021 r." 2020-12-11 21:54:16
katalog Konsultacje Społeczne projektu Statutu Gminy Biały Bór 2020-12-10 22:46:16
katalog Konsultacje społeczne Programu Utrzymania i Czystości na terenie Gminy Biały Bór oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2020-11-16 22:42:19
katalog Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biały Bór na lata 2021-2027 2020-11-03 21:36:30
katalog Konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu rozdysponowania środków na inwestycje towarzyszące mające na celu poprawę komfortu życia mieszkańców w sołectwach objętych inwestycją elektrowni wiatrowych 2020-10-16 20:05:08
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 2020-10-15 15:42:57
katalog Konsultacje społeczne przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Skatepark w Białym Borze 2020-08-28 13:17:13
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Moje boisko Orlik" w Białym Borze 2020-06-10 12:40:07
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór, którego organizatorem jest Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji ul. Tamka 3 78-425 Biały Bór. 2020-01-14 11:33:38
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu: Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór 2019-12-30 14:44:49
katalog Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2020 rok 2019-11-29 08:56:14
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2020 2019-11-29 08:32:40
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia uchwał Rady Miejskiej w Białym Borze dot. odpadów komunalnych 2019-11-08 13:25:39
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" 2019-10-29 13:25:03
katalog Konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2020r.? 2019-10-24 13:21:41
katalog Konsultacje społeczne w sprawie projektu Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biały Bór na lata 2019-2024 2019-05-30 14:47:47
katalog Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw Gminy Biały Bór 2019-03-05 11:35:26
katalog Konsultacje społeczne w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/397/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biały Bór 2019-02-21 14:04:31
katalog Konsultacje społeczne dot. przyjęcia projektu uchwału Rady Miejskiej w Białym Borze w spr. przyjęcia Programu Rozwoju Rechabilitacji w gminie Biały Bór na 2019 rok 2019-01-21 07:47:37
katalog Konsultacje społeczne w sprawie zprojektu regulaminu korzystania z cmentarzy koumalnych znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór 2019-01-16 11:13:59
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór 2019-01-03 15:05:07
katalog Konsultacje społeczne w spr. przyjęcia projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2018-11-21 10:04:36
katalog Konsultacje społeczne przyjęcia projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biały Bór na lata 2019-2021 2018-10-29 12:27:34
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok? 2018-10-29 10:11:44
katalog KONSULTACJE społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2019r". 2018-10-24 09:06:08
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Biały Bór na lata 2019 - 2025 2018-09-13 13:36:48
katalog Konsultacje w sprawie zaopiniowania projektu Uchwał Rady Miejskiej w Białym Borze w spr. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Biały Bór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Bór 2018-07-16 16:23:00
katalog W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór. 2018-01-03 10:46:24
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok. 2017-12-06 11:04:10
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2018 rok. 2017-12-05 12:24:32
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania "Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" 2017-11-15 14:40:11
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2018r.? 2017-11-03 08:36:38
katalog Konsultacje społeczne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017-09-14 22:39:38
katalog Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Biały Bór 2017-09-14 21:09:37
katalog KONSULTACJE społeczne dot. projektu Panu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty 2017-02-27 07:56:47
dokument KONSULTACJE społeczne projektu Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW 2017-01-16 11:04:18
katalog KONSULTACJE społeczne w sprawie wpisu kąpieliska nad jeziorem Łobez do wykazu kąpielisk na 2017r. 2016-12-29 07:09:04
katalog Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulic: Armii Czerwonej, Żymierskiego 2016-12-05 09:23:26
dokument Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu "Strategii rozwoju turystyki w Gminie Biały Bór na lata 2016 -2022 " - dokument stracił ważność 2016-12-02 12:39:54
dokument konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowani projektu Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2016-11-23 08:46:43
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biały Bór na 2017 r. 2016-11-17 23:42:48
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Biały Bór na lata 2017-2022 2016-11-17 12:50:14
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2017 rok 2016-11-17 11:40:44
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Biały Bór w 2017r 2016-10-07 08:48:30
katalog Konsultacje społeczne nowego statutu sołectw gminy Biały Bór 2016-06-30 13:26:25
katalog konsultacje społeczne w sprawie projektu "Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na rok 2016". 2016-01-11 14:46:09
katalog KONSULTACJE społeczne w sprawie projektu uchwały o wpisie kapieliska śródlądowego w Białym Borze do rejestru kąpielisk 2015-12-29 07:29:55
katalog Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ... 2015-12-04 13:34:03
katalog KONSULTACJE społeczne w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór 2015-11-26 09:17:47
katalog Konsultacje społeczne Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Biały Bór 2015-10-28 08:27:12
katalog Konsultacjie społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2016 r. 2015-10-07 08:13:21
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie Programu zwalczania barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) na terenie gminy Biały Bór. 2015-09-30 08:07:12
katalog Konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) z terenu gminy Biały Bór. 2015-07-17 13:40:40
katalog Konsultacje społeczne w spr. projektu Regulaminu funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Biały Bór 2015-06-17 07:38:19
katalog KONSULTACJE społeczne w sprawie przyjecia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór 2015-06-15 14:02:10
katalog KONSULTACJE społeczne w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowywania tych odpadów 2015-06-15 13:50:29
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce (apgw) oraz projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (apwśk) 2015-02-18 10:13:08
katalog PROJEKT uchwały RM w Białym Borze w sprawie wpisu kąpieliska w Białym Borze do rejestru kąpielisk 2015-01-07 10:24:27
katalog Program Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2015 rok 2014-12-16 07:53:55
katalog Programu na rzecz aktywizacji seniorów w Gminie Biały Bór na lata 2015-2020 2014-11-07 08:28:50
katalog Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu "?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015?. 2014-10-31 09:19:59
katalog Burmistrz Białego Boru ogłasza konsultacje społeczne projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 2014-10-27 07:51:27
katalog Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2015 rok. 2014-10-10 11:16:10
katalog Konsultacje społeczne w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2014-08-28 22:07:57
katalog Konsultacje społeczne zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Biały Bór 2014-05-30 13:09:25
katalog Konsultacje Społeczne Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Biały Bór na lata 2014-2020 2014-05-28 15:18:42
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór 2014-04-17 14:30:36
katalog Konsultacje społeczne uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Biały Bór na lata 2014-2018 2014-04-17 10:14:58
katalog Konsultacje społeczne Programu na rzecz aktywizacji mieszkańców w gminie Biały Bór na lata 2014-2020 2014-05-02 13:56:07
katalog Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie gminy Biały Bór 2014-05-05 13:45:58
dokument Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Biały Bór 2014-07-03 18:52:48