Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy w gminie Biały Bór

Nabór wniosków w ramach programu „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór” zakończony!

Umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Biały Bór zawarta została na dofinansowanie 85 wymienionych źródeł ciepła

- liczba podpisanych umów z mieszkańcami gminy - 85.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie nabór zostanie wznowiony, termin zostanie podany do publicznej wiadomości.

Gmina Biały Bór otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy:

„Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór”

W ramach programu mieszkańcy gminy Biały Bór (osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego) mogą otrzymać wsparcie w wysokości 7.500 zł za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

 • podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub
 • zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej, tj.:

1) zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

2) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła:

 1. zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,
 2. zainstalowaniu ogrzewania olejowego,
 3. zainstalowaniu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
 4.  zainstalowaniu ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Uwaga: Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe). Zastąpienie starego źródła ciepła nowym jest możliwe jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze związane byłoby z nieuzasadnioną budową sieci ciepłowniczej.

W przypadku przyznania grantu środki będą mogły zostać przeznaczone jedynie na wymianę źródła ciepła (zakup i montaż nowego źródła ogrzewania- nie ma możliwości instalacji i kwalifikowania używanych środków trwałych), na prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne i materiały w indywidualnym gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze gminy Biały Bór.

Podmiotem uprawnionym do składania zgłoszeń jest osoba fizyczna. Program może objąć wyłącznie lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinne niesłużące prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przekazanie grantu będzie możliwe po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie o udzielenie grantu.

Wniosek o przyznanie grantu w ramach naboru działania 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy: „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór” należy wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Białym Borze ul. Słupska 10, lub w formie elektronicznej Skrytka ePUAP: /321503/skrytka.

Nabór wniosków trwa od dnia 16 marca 2020r.

(decyduje kolejność zgłoszeń).

DO DNIA WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Do wniosku należy dołączyć podpisaną Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, oraz dokumenty wymieniane w zgłoszeniu.

Informacje na temat dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białym Borze:

- w pok. Nr 11 – tel. 943739002 wew. 538, e-mail: programypomocowe@bialybor.com.pl 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są również na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

 http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy

Umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Biały Bór

została zawarta na dofinansowanie do 85 wymienionych źródeł ciepła.

 

STAN REALIZACJI PROGRAMU NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR:

- liczba podpisanych umów z mieszkańcami gminy - 85

- liczba zrealizowanych umów, wypłaconych grantów dla mieszkańców gminy - 82

- kwota wypłaconych grantów: 615.000,00 zł.

 

Ze względu na powtarzające się pytania o dofinansowanie równoległe z Programu Czyste Powietrze, zwracam uwagę na zapis w Regulaminie:

§ 5.

3. Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

4. Ostateczny odbiorca w zgłoszeniu oświadcza, że nie uzyskał dofinansowania, a w przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia nie będzie ubiegał się o dofinansowanie na ten sam cel objęty zgłoszeniem w ramach PA (w tym działania 2.15 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Program Czyste Powietrze).

W załączeniu:

 1. REGULAMIN udzielania wsparcia Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.
 2. WNIOSEK o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych- wnioski poprawa jakości powietrza.
 4. Rozliczenie umowy o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.
 5. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz. 1
 6. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz.2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rozliczenie umowy o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór- aktualne.doc (DOC, 111.50Kb) 2020-08-26 08:21:24 532 razy
2 Ogłoszenie o naborze uzupełniającym - Wymiana pieców.pdf (PDF, 381.13Kb) 2020-05-05 14:20:28 626 razy
3 16_03_2020_09_45_20_Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz.2.pdf (PDF, 761.03Kb) 2020-03-16 09:45:20 695 razy
4 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz.2.pdf (, 761.03Kb) 2020-03-16 09:19:58 0 razy
5 Wniosek o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.doc (DOC, 129.50Kb) 2020-03-16 09:18:09 824 razy
6 REGULAMIN udzielania wsparcia Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.pdf (PDF, 5.87Mb) 2020-03-16 09:18:09 722 razy
7 KLAUZULA INFORMACYJNA DOT - poprawa jakości powietrza.pdf (PDF, 137.26Kb) 2020-03-16 09:18:09 697 razy
8 Rozliczenie umowy o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.doc (, 108.00Kb) 2020-03-16 09:18:09 156 razy
9 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz.1.pdf (PDF, 294.55Kb) 2020-03-16 09:18:09 693 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szwajczewska 16-03-2020 09:18:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szwajczewska 16-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szwajczewska 11-03-2022 10:38:37