Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Wniosek na dowód osobisty

Dowody Osobiste

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • Należy dołączyć 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami
 • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki) lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa

Termin i sposób załatwiania:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gmina na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Dowody osobiste nieodebrane po upływie 6 miesięcy od dnia ich wydania zostaną unieważnion

Jeżeli dowód osobisty ma zostać wystawiony dla osoby małoletniej

 • wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny
 • osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin
 • przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat.
 • Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny. Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun ustanowiony przez sąd.
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby o ile nie była obecna przy składaniu wniosku.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowody są bezpłatne.Każdy obywatel po ukończeniu 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Uchylanie się od obowiązku posiadania i wymiany dowodu osobistego zagrożone jest karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub karą grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.

Podstawa prawna:

 • ·Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)
 • ·Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.( Dz.U., poz.212)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego(1).pdf (PDF, 621.11Kb) 2018-04-05 09:22:02 528 razy
2 6075_Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf (PDF, 97.14Kb) 2018-04-05 08:32:23 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Bernat 05-04-2018 08:32:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Bernat 05-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Bernat 05-04-2018 09:22:02