Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument PP.6733.5.2020 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid.: 25, 28, 5, obręb 0132 Sępolno Małe - gmina Biały Bór. 2020-12-22 13:33:08
dokument PP.6733.5.2020 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid.: 25, 28, 5, obręb 0132 Sępolno Małe - gmina Biały Bór. 2020-11-17 14:42:03
dokument PP.6733.3.2020 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. w Sopocie dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego na działce nr: 3/4, 3/23 obręb 0128 Brzeźnica w m. Trzebiele - gmina Biały Bór. 2020-11-06 12:31:31
dokument PP.6733.4.2020 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. w Sopocie dla przedsięwzięcia pn.:Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego? na działce nr: 107/5, 262 obręb 0133 Sępolno Wielkie w m. Sępolno Wielkie - gmina Biały Bór. 2020-11-06 12:29:35
dokument PP.6733.4.2020 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. w Sopocie dla przedsięwzięcia pn.:Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego? na działce nr: 107/5, 262 obręb 0133 Sępolno Wielkie w m. Sępolno Wielkie - gmina Biały Bór. 2020-10-02 13:40:06
dokument PP.6733.3.2020 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. w Sopocie dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego ? na działce nr: 3/4, 3/23 obręb 0128 Brzeźnica w m. Trzebiele - gmina Biały Bór. 2020-10-02 13:38:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak sprawy PA.VII.6733.5.2020 dot. budowy sieci kablowej SN - 15kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kotenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV, budowa stacji transformatorowych słupowych SN/nn 15/0,4 Kv w obrębie ewidencyjnym Drzewiany, gmina Bobolice, obrębie Gołogóra gmina Polanów oraz w obrębie Sępolno Wielkie gmina Biały Bór ( na mocy zawartego porozumienia z dnia 15.05.2020 r. z Burmistrzem Białego Boru) 2020-09-25 13:24:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania znak sprawy PA.VII.6733.5.2020 dot. budowy sieci kablowej SN - 15kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kotenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV, budowa stacji transformatorowych słupowych SN/nn 15/0,4 Kv w obrębie ewidencyjnym Drzewiany, gmina Bobolice, obrębie Gołogóra gmina Polanów oraz w obrębie Sępolno Wielkie gmina Biały Bór ( na mocy zawartego porozumienia z dnia 15.05.2020 r. z Burmistrzem Białego Boru) 2020-09-01 11:26:29
dokument POSTANOWIENIE o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak PP.6733.2.2020 nr 2/2020 z dnia 17.06.2020 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 59/1, 59/2, 33/1, 73/3, 72/3, 72/4, 71/4 obręb 0003 w Białym Borze 2020-07-10 14:10:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania znak sprawy PA.VII.6733.5.2020 dot. budowy sieci kablowej SN - 15kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kotenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV, budowa stacji transformatorowych słupowych SN/nn 15/0,4 Kv w obrębie ewidencyjnym Drzewiany, gmina Bobolice, obrębie Gołogóra gmina Polanów oraz w obrębie Sępolno Wielkie gmina Biały Bór ( na mocy zawartego porozumienia z dnia 15.05.2020 r. z Burmistrzem Białego Boru) 2020-07-03 12:14:35
dokument PP.6721.1.2020 obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Sępolno Małe, Sępolno Wielkie, gmina Biały Bór 2020-06-19 13:19:54
dokument PP.6733.2.2020 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA OPERATOR SA Oddział Koszalin dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej Nm-0,4 Kv kablem YAKXS 4x120m2 wraz ze złączem kablowo- pomiarowym? na działce nr: 59/1, 59/2, 33/1, 73/3, 72/3, 72/4, 71/4 obręb 0003 w Białym Borze 2020-06-19 13:16:10
dokument PP.6733.11.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek T - Mobile Polska S. A. z siedzibą w Warszawie dla przedsięwzięcia pn.: budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 32457 SZCZECINEK DOŁGIE na działce nr 191/1 położonej w miejscowości Dołgie, obręb ewidencyjny Drzonowo, gmina Biały Bór 2020-05-25 15:38:34
dokument PP.6733.2.2020 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA OPERATOR SA Oddział Koszalin dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej Nm-0,4 Kv kablem YAKXS 4x120m2 wraz ze złączem kablowo- pomiarowym? na działce nr: 59/1, 59/2, 33/1, 73/3, 72/3, 72/4, 71/4 obręb 0003 w Białym Borze 2020-05-15 12:05:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak sprawy WRG.6733.1.14.2019.IM w sprawie postepowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. dot. budowy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia na terenie gminy Biały Bór i gminy Miastko 2020-05-12 11:44:22
dokument PP.6733.1.2020 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 71/4, 71/3, 72/1, 72/3, 72/4, 73/1, 33/1, 22/1, 28 obręb 0003 m. Biały Bór;ul. Hrynyka 2020-04-17 13:21:18
dokument PP.6733.11.2019 obwieszczenie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie znak SKO.4150.362.2020 z dnia 12 marca 2020 r. uchylającą decyzję Burmistrza Białego Boru nr 11/2019 z dnia 8 stycznia 2020 r. znak PP.6733.11.2020.AM odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 32457 SZCZECINEK DOŁGIE na działce nr 191/1 położonej w miejscowości Dołgie, obręb ewidencyjny Drzonowo, gmina Biały Bór 2020-03-30 15:15:53
dokument zawiadomienie Burmistrza Miastka znak sprawy WRG.6733.1.14.2019.IM o zapoznaniu się z zebranymi dokumentami przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. dot. budowy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia na terenie gminy Biały Bór i Miastko 2020-03-19 14:58:51
dokument PP.6733.1.2020 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 71/4, 71/3, 72/1, 72/3, 72/4, 73/1, 33/1, 22/1, 28 obręb 0003 m. Biały Bór;ul. Hrynyka 2020-03-12 14:16:04
dokument PP.6733.12.2019 Obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Biały Bór dla przedsięwzięcia pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu w budynku wielofunkcyjnym na żłobek miejski oraz budowę placu zabaw dla potrzeb żłobka na działce nr 101 obręb 04 m. Biały Bór 2020-02-14 09:30:52
dokument PP.6733.12.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Biały Bór dla przedsięwzięcia pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu w budynku wielofunkcyjnym na żłobek miejski oraz budowę placu zabaw dla potrzeb żłobka na działce nr 101 obręb 04 m. Biały Bór 2020-01-15 14:16:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie fundamentu i wieży antenowej na mijance Biały Bór w km 98+128, położonej na terenie działki nr 26/15, obręb ewidencyjny Biały Bór, gmina Biały Bór stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2020-01-14 14:30:02
dokument PP.6733.11.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek T - Mobile Polska S. A. z siedzibą w Warszawie dla przedsięwzięcia pn.: budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 32457 SZCZECINEK DOŁGIE na działce nr 191/1 położonej w miejscowości Dołgie, obręb ewidencyjny Drzonowo, gmina Biały Bór 2020-01-09 14:43:23
dokument PP.6733.10.2019 obwieszczenie o kończącym postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kablowo-napowietrznej energetycznej SN 15 kV i 0,4 kV na terenie działek nr 190/3, 190/4, 200, 188/3, 275/11, 275/7, 290/3 położonych w obrębie geodezyjnym Biskupice, gm. Biały Bór 2020-01-07 14:56:05