Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

X sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 23 lipca 2019 r

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-07-25 10:37:02
dokument UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na II półrocze 2019 r. 2019-07-25 10:36:32
dokument UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY MIEJSKIEJ BIAŁYM BORZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika 2019-07-25 10:35:55
dokument UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnika 2019-07-25 10:35:20
dokument UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biały Bór 2019-07-25 10:34:37
dokument UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Biały Bór, a także określenia granic obwodów szkół podstawowych 2019-07-25 10:34:10
dokument UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Biały Bór 2019-07-25 10:33:33
dokument UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-07-25 10:32:41
dokument UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 2019-07-25 10:32:07
dokument UCHWAŁA NR X/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru gminy Biały Bór 2019-07-25 10:31:26
dokument UCHWAŁA Nr X/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2019 2019-07-25 10:30:45