Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania znak sprawy WRG.6733.1.14.2019.IM dot. budowy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy de 180 mm, PE100 SDR 11 o długości całkowitej około 17000 mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb 08 m. Biały Bór - teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko" 2020-01-02 13:19:00
dokument PP.6733.11.2019 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek T - Mobile Polska S. A. z siedzibą w Warszawie dla przedsięwzięcia pn.: budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 32457 SZCZECINEK DOŁGIE na działce nr 191/1 położonej w miejscowości Dołgie, obręb ewidencyjny Drzonowo, gmina Biały Bór 2019-12-17 14:14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak sprawy WRG.6733.1.14.2019.IM dot. budowy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy de 180 mm, PE100 SDR 11 o długości całkowitej około 17000 mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb 08 m. Biały Bór - teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko" 2019-12-16 14:44:58
dokument PP.6733.10.2019 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kablowo-napowietrznej energetycznej SN 15 kV i 0,4 kV na terenie działek nr 190/3, 190/4, 200, 188/3, 275/11, 275/7, 290/3 położonych w obrębie geodezyjnym Biskupice, gm. Biały Bór 2019-11-25 15:03:17
dokument PP.6733.9.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na ul. Akacjowej, Lipowej obr. 03 m. Biały Bór na wniosek G. EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o. 2019-11-21 13:59:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie fundamentu i wieży antenowej na mijance Biały Bór w km 98+128, położonej na terenie działki nr 26/15, obręb ewidencyjny Biały Bór, gmina Biały Bór stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2019-11-14 14:05:05
dokument PP.6733.9.2019 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na ul. Akacjowej, Lipowej obr. 03 m. Biały Bór na wniosek G. EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o. 2019-10-29 12:29:16
dokument PP.6733.7.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kablowej energetycznej średniego napięcia w Kołtkach, obręb Kołtki Gmina Biały Bór na wniosek Energa-Opretor S.A. w Koszalinie 2019-10-11 12:20:05
dokument PP.6733.8.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na działce nr 182 obr. 03 m. Biały Bór - ulica Akacjowa 2019-10-08 14:23:44
dokument PP.6733.6.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o loklaizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na ul. Akacjowej, Lipowej obr. 03 m. Biały Bór na wniosek G. EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o. 2019-10-04 12:42:42
dokument PP.6733.8.2019 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na działce nr 182 obr. 03 m. Biały Bór - ulica Akacjowa 2019-09-12 12:58:19
dokument PP.6733.6.2019 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o loklaizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na ul. Akacjowej, Lipowej obr. 03 m. Biały Bór na wniosek G. EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o. 2019-09-03 11:42:07
dokument PP.6733.7.2019 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o loklaizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kablowej energetycznej średniego napięcia w Kołtkach, obręb Kołtki Gmina Biały Bór na wniosek Energa-Opretor S.A. w Koszalinie 2019-09-03 11:35:56
dokument PP.6733.5.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o loklaizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play na działce nr 824 położonej w obr. ewid. Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór na wniosek P4 sp. z o.o. w Warszawie 2019-08-08 11:17:58
dokument PP.6733.5.2019 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o loklaizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play na działce nr 824 położonej w obr. ewid. Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór na wniosek P4 sp. z o.o. w Warszawie - dokument stracił ważność 2019-07-09 15:06:42
dokument PP.6733.3.2019 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o loklaizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie dz. nr 31/16 obreb 08 m. Biały Bór 2019-05-31 13:02:36
dokument PP.6733.3.2019 obwieszczenie o zmianie wniosku w zakresie zmiany numeru działki w związku z podziałem dz. nr 31/7 -dotyczy wydania decyzji o loklaizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie dz. nr 31/16 (po zmianie numeru) obreb 08 m. Biały Bór 2019-05-17 12:53:37
dokument PP.6733.3.2019 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o loklaizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie dz. nr 31/7 obreb 08 m. Biały Bór 2019-04-24 13:14:32
dokument PP.6733.2.2019.AM obwieszczenie o kończącym postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa placu zabaw na działce nr 61 (obręb 04) w Białym Borze na wniosek Fundacji Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji "DEKA" w Białym Borze 2019-03-22 11:19:23
dokument PP.6733.1.2019.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej na dz. nr 75/2 obreb Kołtki gmina Biały Bór na wniosek P4 sp.zo.o. w Warszawie 2019-03-15 14:04:22
dokument PP.6733.2.2019.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa placu zabaw na działce nr 61 (obręb 04) w Białym Borze na wniosek Fundacji Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji "DEKA" w Białym Borze 2019-02-18 15:32:40
dokument PP.6733.1.2019.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek P4 sp.zo.o. w warszawie w obrębie Kołtki 2019-02-04 12:50:07