Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

XLI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 20 czerwca 2018 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XLI/288/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2017 rok 2018-06-22 12:41:14
dokument Uchwała Nr XLI/289/2018 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-06-22 12:41:50
dokument UCHWAŁA Nr XLI/290/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 2018-06-22 12:44:55
dokument UCHWAŁA NR XLI/291/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2036 2018-06-22 12:45:46
dokument UCHWAŁA NR XLI/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2017 rok 2018-06-22 12:46:20
dokument UCHWAŁA NR XLI/293/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Białego Boru 2018-06-22 12:46:48
dokument UCHWAŁA NR XLI/294/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania. 2018-06-22 12:47:19
dokument UCHWAŁA NR XLI/295/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru gminy Biały Bór 2018-06-22 12:47:46
dokument UCHWAŁA NR XLI/296/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Biały Bór nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa 2018-06-22 12:48:21
dokument UCHWAŁA NR XLI/297/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych położonych w budynku przy ul. Nadrzeczna 2A w Białym Borze. 2018-06-22 12:48:52
dokument UCHWAŁA NR XLI/298/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biały Bór. 2018-06-22 12:49:17
dokument UCHWAŁA Nr XLI/299/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot 2018-06-22 12:49:49