Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument PP.6733.10.2016 obwieszczenie o kończącym postępowaniu - Miłobądz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na wniosek ENERGA SA 2017-01-31 14:37:10
dokument PP.6733.9.2016 obwieszczenie o kończącym postępowania - budowa linii kablowej 0,4 kV na wniosek ENERGA -Operato, obręb Biała gm. Biały Bór i obr. Brzezie Gm. Rzeczenica w m.Jeziernik 2017-01-13 13:40:06
dokument Obwieszczenie o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór 2017-01-10 12:13:25
dokument PP.6733.10.2016 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Miłobądz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na wniosek ENERGA SA 2016-12-20 15:20:49
dokument PP.6733.9.2016 obwieszczenie o wszczeciu postępowania - budowa linii kablowej 0,4 kV na wniosek ENERGA -Operato, obręb Biała gm. Biały Bór i obr. Brzezie Gm. Rzeczenica w m.Jeziernik 2016-12-07 15:11:20
dokument PP.6733.2.2016 obwieszczenie o kończącym postępowaniu - odmowa uchylenia decyzji o lokalizacji inwest. celu publicznego wydanej dla firmy LAFARGE KRUSZYWA i beton z siedzibą w Warszawie 2016-11-25 10:28:24
dokument PP.6733.5.2016 obwieszczenie o wydaniudla firmy ENERGA (po uprzednim wznowieniu postępowania) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak PP.6733.5.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.6 r.dla firmy ENERGA SA 2016-11-21 15:46:19
dokument PP.6733.5.2016 obwieszczenie o uchyleniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2016 znak PP.6733.5.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. wydanej dla firmy ENERGA SA 2016-11-21 15:40:45
dokument PP.6733.2.2016 obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2016 znak PP.6733.2.2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. na wniosek firmy LAFARGE KRUSZYWA i beton z siedzibą w Warszawie 2016-10-07 14:54:47
dokument PP.6733.5.2016 obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2016 znak PP.6733.5.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. na wniosek firmy ENERGA SA 2016-10-07 14:53:14
dokument PP.6733.4.2016 obwieszczenie o kończącym postepowaniu - linia kablowa15 kV obręb Biskupice i 05 m. Biały Bór 2016-09-08 14:32:15
dokument PP.6733.4.2016 obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania na wniosek strony - linia kablowa15 kV obręb Biskupice i 05 m. Biały Bór 2016-08-26 13:26:19
dokument PP.6733.4.2016 obwieszczenie o zawieszeniu postępowania na wniosek strony - linia kablowa15 kV obręb Biskupice i 05 m. Biały Bór 2016-08-23 10:49:57
dokument Ogłoszenie Burmistrza BIałego Boru o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór 2016-08-23 07:51:05
dokument PP.6733.6.2016 obwieszczenie o kończacym postępowania obreb Bielica budowa liniai elektroenergetyczna 0,4 kV 2016-08-16 15:15:16
dokument PP.6733.5.2016 obwieszczenie o kończacym postępowaniu sieć napowietrzna 15kV obręb Sępolno Wielkie 2016-08-12 14:02:59
dokument PP.6733.6.2016 obwieszczenie o wszczęciu postępowania obreb Bielica budowa liniai elektroenergetyczna 0,4 kV 2016-07-15 07:20:45
dokument PP.6733.5.2016.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania Sępolno Wielkie sieć elektroenergetyczna 15 kV 2016-07-06 14:56:57
dokument PP.6733.3.2016 Obwieszczenie o konczacym postepowaniu Bielica sieć elektr. 2016-07-01 12:28:06
dokument PP.6733.4.2016 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - linia kablowa15 kV obręb Biskupice i 05 m. Biały Bór 2016-06-21 13:07:54
dokument PP.6733.2.2016 obwieszczenie o kończącym postępowaniu Sepolno Wielkie budowa linii kablowej 2016-06-09 15:01:50
dokument PP.6733.3.2016 obwieszczenie o wszczęciu postępowania- budowa linii kablowej 0,4 kV w Bielicy - dokument stracił ważność 2016-05-18 15:28:29
dokument PP.6733.2.2016 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa linii kablowej 15Kv w miejscowości Sępolno Wielkie 2016-04-26 12:27:17
dokument Obwieszczenie o kończacym się postępowaniu PP.6733.1.2016.AM budowa budynku zaplecza socjalnego na dz. nr 62/4 obr.03 m Biały Bór 2016-03-14 12:55:24
dokument PP.6733.1.2016 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 2016-02-25 08:27:57
dokument Obwieszczenie o przyjeciu miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego DOŁGIE DOMARADZ 2016-02-23 13:39:27