Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kontrole - 2015 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Sąd Rejonowy w Szczecinku - - kontrola zakładu pracy wyznaczonego do wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej 2015-06-12 10:08:18
dokument Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola przystanku dworcowego PKS w Białym Borze 2015-06-12 10:07:04
dokument Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola placy zabaw w Świerszczewie w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" 2015-05-27 13:49:15
dokument Archiwum Państwowe w Koszalinie - kontrola dokumentów USC 2015-05-27 13:47:54
dokument Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola stanu technicznego nieużytkowanego budynku mieszkalnego przy ul. Żymierskiego 7 w Białym Borze 2015-05-27 13:47:00
dokument Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Koszalinie - kontrola projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich" nr projektu POIiŚ.02.01.00-00-035/13 2015-05-27 13:17:09
dokument Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektu budowlanego budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi zlokalizowanego w miejscowości Biały Dwór (Żwirownia) 2015-05-06 10:22:46
dokument Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski - kontrola projektu "Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Trzebiele" 2015-05-05 15:10:31
dokument Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - kontrola realizacji zadań z zakresu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2015-05-05 15:07:47
dokument Zachodnioporski Urząd Marszałkowski Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - kontrola projektu "Utworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych: budowa siłowni plenerowych na terenie gminy Biały Bór" 2015-05-05 15:02:12
dokument Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski - kontrola projektu "Doposażenie kąpieliska w Białym Borze" 2015-05-05 14:54:18
dokument Fundacja "Fundusz Współpracy" Biuro Wsparcia Sektora Publicznego Warszawa - weryfikacja dokumentacji księgowej potwierdzającej wydatki kwalifikowane wskazane we wniosku o płatność projektu p.n."Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór" 2015-05-05 14:52:08
dokument Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Grabowie 2015-05-05 14:48:39
dokument Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola organizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie ferii zimowych pn. "Bezpieczne ferie zimowe 2015" (kontrola obiektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Stepieniu) 2015-01-14 08:40:54
dokument Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola organizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie ferii zimowych pn. "Bezpieczne ferie zimowe 2015" (kontrola obiektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Grabowie) 2015-01-14 08:40:35
dokument Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Departament Kontroli, Skarg i Wniosków: kontrola wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadania pod nazwą "Remont szkoły Podstawowej Nr 2 w Białym Borze" 2015-01-12 13:10:00