Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

15 sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2011r

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XV/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Biały Bór. 2013-08-01 07:56:26
dokument U C H W A Ł A Nr XV /123/ 2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 2013-08-01 07:55:50
dokument U C H W A Ł A NR XV/122/ 2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. 2013-08-01 07:54:56
dokument UCHWAŁA NR XV/121/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021 2013-08-01 07:53:56
dokument UCHWAŁA Nr XV/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 2013-08-01 07:52:48
dokument UCHWAŁA NR XV/119/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wielolet-niej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2012- 2021 2013-08-01 07:51:57
dokument UCHWAŁA NR XV/118/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2012 rok 2013-07-30 13:55:43