Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

44 sesja Rady Miejskiej - 29 kwietnia 2010 r

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XLIV/348/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: wystawienia przez Gminę Biały Bór weksla ?in blanco? do kwoty 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) w związku z zabezpieczeniem pr 2013-08-16 13:47:09
dokument Uchwała nr XLIV/ 347 /2010 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego ? logo gminy Biały Bór oraz zasad jego użytkowania. 2013-08-16 13:46:41
dokument Uchwała Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Biały Bór oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu 2013-08-16 13:45:04
dokument UCHWAŁA Nr XLIV/345/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji terenów górniczych ?Stepień V? w zakresie działek nr 3/12, 2013-08-16 13:44:46
dokument UCHWAŁA NR XLIV/344/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/172/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia stawki jednostkowej na usługi wywozu nieczystości 2013-08-16 13:43:36
dokument UCHWAŁA NR XLIV/343/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla obszaru górniczego ?Stepień V? w części obrębu 2013-08-16 13:43:20
dokument Uchwała Nr XLIV/342/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2013-08-16 13:42:49
dokument UCHWAŁA NR XLIV/341/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 R. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biały Bór za rok 2009 2013-08-16 13:41:54