Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

30 sesja Rady Miejskiej - 26 marca 2009 r

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA Nr XXX/245/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości 2013-08-13 13:22:10
dokument UCHWAŁA Nr XXX/244/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa 2013-08-13 13:21:50
dokument Uchwała Nr XXX/ 243 / 09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, ... 2013-08-13 13:21:33
dokument Uchwała Nr XXX/ 242 /09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009r. w sprawie upoważnienia osób reprezentujących Gminę Biały Bór w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2013-08-13 13:21:13
dokument Uchwała Nr XXX/241/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2007-2013?? 2013-08-13 13:20:49
dokument Uchwała Nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości Stepień na lata 2007-2013?? 2013-08-13 13:20:25
dokument Uchwała Nr XXX/239/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości Biały Dwór na lata 2007-2013?? 2013-08-13 13:20:04
dokument Uchwała Nr XXX/238/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości Trzebiele na lata 2007-2013?? 2013-08-13 13:19:34
dokument UCHWAŁA NR XXX / 237 /09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Biały Bór 2013-08-13 13:19:10
dokument UCHWAŁA NR XXX / 236 /09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla obszaru górniczego w części obrębu .... 2013-08-13 13:18:00
dokument UCHWAŁA NR XXX / 235 /09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu: wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biały Bór; przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów .. 2013-08-13 13:17:37
dokument UCHWAŁA nr XXX/234/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Biały Bór na okres od dnia 1.05.2009r. do 30.04.2010 2013-08-13 13:16:55
dokument UCHWAŁA NR XXX/233/09 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia ?Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Biały Bór na lata 2009-2032? 2013-08-13 13:16:13
dokument UCHWAŁA Nr XXX/ 232 / 09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 2013-08-13 13:14:50
dokument UCHWAŁA NR XXX/ 231 / 09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji Szpitala Powiatu Bytowskiego w Bytowie . 2013-08-13 13:14:02
dokument UCHWAŁA NR XXX/ 230 /09 MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 26 MARCA 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Gminie Biały Bór stałych obwodów głosowania 2013-08-13 13:13:21
dokument UCHWAŁA NR XXX/ 229 /09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 26 MARCA 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Biały Bór ... 2013-08-13 13:12:47
dokument Uchwała nr XXX/ 228 /09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 2013-08-13 13:07:36
dokument Uchwała Nr XXX/227/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 2013-08-13 13:07:14