Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

18 sesja Rady Miejskiej - 31 marca 2008 r

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA Nr XVIII_143_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Biały Bór na okres od dnia 1.05.2008r. do 30.04.2 2013-08-07 13:17:04
dokument UCHWAŁA Nr XVIII_142_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Biały Bór do Polskiego Projektu 400 Miast. 2013-08-07 13:16:20
dokument UCHWAŁA Nr XVIII_141_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsętyoraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008. 2013-08-07 13:16:03
dokument Uchwały 2008_UCHWAŁA Nr XVIII_140_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008. 2013-08-07 13:15:10
dokument UCHWAŁA Nr XVIII_139_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI_117_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2007roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadz 2013-08-07 13:12:50
dokument UCHWAŁA Nr XVIII_138_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej , w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce. 2013-08-07 13:12:18
dokument UCHWAŁA Nr XVIII_137_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia za najmowane mieszkanie z zasobów gminy. 2013-08-07 13:11:54
dokument UCHWAŁA Nr XVIII_136_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 2013-08-07 13:11:39
dokument UCHWAŁA Nr XVIII_135_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku elektrowni wiatrowych na terenie miasta i gminy Biały Bór w części obrębów g 2013-08-07 13:11:18
dokument UCHWAŁA Nr XVIII_134_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa mineralnego Biały Dwór, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w B 2013-08-07 13:10:42
dokument UCHWAŁA Nr XVIII_133_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla terenów urządzeń turystycznych położonych w południo 2013-08-07 13:09:45
dokument UCHWAŁA Nr XVIII_132_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 2013-08-07 13:09:09