Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 160/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2013 rok 2014-03-20 15:15:40
dokument Zarządzenie nr 159/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2013 rok 2014-01-04 12:28:32
dokument Zarządzenie nr 158 /2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Biały Bór. 2014-01-03 22:00:32
dokument Zarządzenie nr 157/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek najmu i dzierżawy lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności zdrowotnej i rehabilitacyjnej. 2014-01-03 22:00:16
dokument Zarządzenie nr 156 Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania: ?Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie gminy Biały Bór na rzecz Gminy w roku 2014? 2014-01-03 22:00:01
dokument Zarządzenie nr 155 Powołanie komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będącego własnością Gminy Biały Bór 2014-01-03 21:59:45
dokument Zarządzenie nr 154 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Urzędu - 27.12.2013r. 2014-01-03 21:59:30
dokument Zarządzenie nr 153 2014-01-03 21:59:11
dokument Zarządzenie nr 152 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2014-01-03 21:58:57
dokument Zarządzenie nr 151 2014-01-03 21:58:42
dokument Zarządzenie nr 150 2014-01-03 21:58:26
dokument Zarządzenie nr 149 w sprawie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych 2014-01-03 21:58:12
dokument Zarządzenie nr 148 2014-01-03 21:57:56
dokument Zarządzenie nr 147 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy Biały Bór od Spółdzielni Mieszkaniowej ?ABC? w ?LIKWIDACJI? w Sępolnie Wielkim. 2014-01-03 21:57:39
dokument Zarządzenie nr 146/2013 w w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2013 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji majątku Gminy Biały Bór 2014-01-03 21:57:19
dokument Zarządzenie nr 145 2014-01-03 21:57:05
dokument Zarządzenie nr 144 2014-01-03 21:56:49
dokument Zarządzenie nr 143 2014-01-03 21:56:35
dokument Zarządzenie nr 142 2014-01-03 21:56:21
dokument Zarządzenie nr 141 2014-01-03 21:56:00
dokument Zarządzenie nr 140 w sprawie Przekazania sieci i urządzeń kanalizacyjnych w m. Biały Dwór Żwirownia 2014-01-03 21:55:46
dokument Zarządzenie nr 139 w sprawie oszczędności w dokonywaniu wydatków z budżetu gminy Biały Bór w 2013r. w jednostkach organizacyjnych gminy 2014-01-03 21:55:30
dokument Zarządzenie nr 138 w sprawie oszczędności w wydatkowaniu środków budżetu gminy w 2013r. 2014-01-03 21:55:13
dokument Zarządzenie nr 137 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2014 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 2014-01-03 21:54:22
dokument ZARZĄDZENIA NR 136/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 12 listopada 2013 r.w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Białego Boru dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Biały Bór. 2013-11-21 22:50:15
dokument Zarządzenie nr 135 2013-11-21 22:48:54
dokument Zarządzenie nr 134 w sprawie Powołanie komisji przetargowej na zadanie ?Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2013/2014? 2013-11-21 22:48:41
dokument Zarządzenie nr 133 2013-11-21 22:48:21
dokument Zarządzenie nr 132 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych 2013-11-21 22:48:07
dokument Zarządzenie nr 131 2013-11-21 22:47:56
dokument Zarządzenie nr 130 2013-11-21 22:47:46
dokument Zarządzenie nr 129 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Biały Bór" 2013-11-21 22:47:33
dokument Zarządzenie nr 128 w sprawie Powołania komisji odbiorowej na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji przesyłowej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Białym Dworze )Żwirownia" 2013-11-21 22:47:14
dokument Zarządzenie nr 127 w sprawie POWOŁANIA KOMISJI ODBIOROWEJ NA ZADANIU montaż lamp hybtydowych w gminie biały bór 2013-11-21 22:47:02
dokument Zarządzenie nr 126 2013-11-21 22:46:50
dokument Zarządzenie nr 125 W sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości gminnej 2013-11-21 22:46:38
dokument Zarządzenie nr 124 2013-11-21 22:46:27
dokument Zarządzenie nr 123 w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku 2013-11-21 22:46:14
dokument Zarządzenie nr 122 w sprawie powołania składu komisji stypendialnej 2013-11-21 22:45:59
dokument Zarządzenie nr 121 w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu gminy Biały Bór na 2014 rok 2013-11-21 22:45:45
dokument Zarządzenie nr 120 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych 2013-11-20 14:07:25
dokument Zarządzenie nr 119 Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia Wykonawcy na zadanie ?Zagospodarowanie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze - place utwardzone, dojścia? 2013-11-20 14:06:26
dokument Zarządzenie nr 118 W sprawie czasowej zmiany organizacji ruch na terenie miasta Biały Bór na drogach gminnych ulicach Topolowej, Ks. Bazylego Hrynyka, Akacjowej, Kasztanowej, Lipowej 2013-11-20 14:04:51
dokument Zarządzenie nr 117 w sprawie przyznania limitów telefonów 2013-11-20 14:04:05
dokument Zarządzenie nr 116 Zakaz sprzedaży alkoholu i środków pirotechnicznych 2013-11-20 14:03:13
dokument 115 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór 2013-11-20 14:02:28
dokument 114 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-11-20 14:00:46
dokument 113 Powołanie komisji do odbioru robót na zadaniu pn. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Drzonowie 2013-11-20 13:59:46
dokument 112 W sprawie określenia zasad udzielenia pomocy dla osoby, która przyjmie pod swoja opiekę bezdomnego psa lub kota, schwytanego na terenie gminy Biały Bór 2013-11-20 13:58:57
dokument 111 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych 2013-11-20 13:58:06
dokument 110 w sprawie sprawozdania za I półrocze 2013 roku 2013-11-20 13:56:54
dokument 109 Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia Wykonawcy na zadanie ?Zagospodarowanie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze - place utwardzone, dojścia? 2013-11-20 13:24:17
dokument 108 w sprawie udzielenia Sekretarzowi Gminy upoważnienia do zaciągnięcia pożyczek na rzecz gminy Biały Bór. 2013-11-20 13:23:07
dokument 107 sprzedaży nieruchomości oznaczonej dz. nr 4/8 obręb 09 2013-11-20 13:22:05
dokument 106 udzielenia Sekretarzowi Gminy upoważnienia do prowadzenia spraw gminy Biały Bór. 2013-11-20 13:20:49
dokument 105 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-11-20 13:19:59
dokument Zarządzenie nr 104/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych 2013-11-20 13:18:52
dokument 103 Przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie 2013-11-20 13:17:17
dokument 102 Przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Sępolnie Wielkim 2013-11-20 13:15:51
dokument Zarządzenie nr 101 Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Biały Bór w roku szkolnym 2013/2014 2013-11-20 13:14:51
dokument Zarządzenie nr 100 Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia Wykonawcy na zadanie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór, etap V 2013-11-19 12:46:26
dokument Zarządzenie nr 99 polityka rachunkowości POKL 2013-11-19 12:45:30
dokument Zarządzenie nr 98 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Poranek w Białym Borze. 2013-11-19 12:44:20
dokument Zarządzenie nr 97 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2013 rok 2013-11-19 12:43:45
dokument Zarządzenie nr 96 W sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-11-19 12:41:06
dokument Zarządzenie nr 95 Zmiana organizacji ruchu na ul Sportowej podczas XIX Imienin Miasta 2013-11-19 12:39:59
dokument Zarządzenie nr 94 Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia Wykonawcy na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Biały Dwór (Żwirownia) 2013-11-19 12:38:39
dokument Zarządzenie nr 93 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich na terenie gminy Biały Bór 2013-11-19 12:37:23
dokument Zarządzenie nr 92 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - ,,Wyprawka szkolna 2013-11-19 12:35:23
dokument Zarządzenie nr 132/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2013-10-31 08:30:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-09-19 14:21:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2013-09-19 14:19:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie Powołanie Komisji przetargowej na dzierżawę części dz. nr 30/4 obręb 03 m. Biały Bór o pow.400m2 2013-09-19 14:17:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 88 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. ?Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Biała (016) dł. 0,750 km szer. 4,0 mna dz. nr 292. Rodzaj budowy C? 2013-09-19 14:15:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 87 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie Powołania komisji do odbioru zadania "budowa targowiska miejskiego MÓJ RYNEK" 2013-09-19 14:13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie dotyczących przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii 2013-09-19 14:11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji do weryfikacji wniosków o dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Biały Bór 2013-09-18 15:08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2013-09-18 15:05:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przechodu 2013-09-18 15:04:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 82 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-09-18 15:01:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 81 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Gminy pełnomocnictwa do prowadzenia spraw gminy Biały Bór 2013-09-18 14:59:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego 2013-09-18 14:58:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 79 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie procedury naboru na stanowisko opiekuna w świetlicy wiejskiej na terenie gminy Biały Bór. 2013-09-18 11:28:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2013-09-18 11:26:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2013-09-18 11:22:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór 2013-09-18 11:20:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2013-09-18 11:18:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie: Przekazanie w dzierżawę infrastruktury wodociągowej dla PWiK 2013-09-18 11:16:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2013-09-18 11:06:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy Biały Bór 2013-08-08 10:07:55
dokument ZARZĄDZENIE nr 71/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 89 położonej w obrębie 04 miasta Biały Bór, opisanej w księdze wieczystej nr KO1I/00029104/0. 2013-08-08 10:05:37
dokument ZARZĄDZENIE nr 70/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. 2013-08-08 10:04:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 31maja 2013 r.w sprawie:dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2013 rok 2013-08-08 10:04:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 31maja 2013 r.w sprawie: powołania komisji 2013-08-08 10:02:39
dokument ZARZĄDZENIE nr 65/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych 2013-08-08 10:01:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 10 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2013-08-08 10:00:18
dokument Zarządzenie nr 55/2013 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji majątku Gminy Biały Bór 2014-04-10 07:30:45
dokument Zarządzenie Nr 48 /2013 Burmistrza Białego z dnia 30.04.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania nagród spośród osób, które złożą w terminie do 30 kwietnia 2013 r. deklarację o ilości osób zamieszkałych w nieruchomości oraz wysoko 2013-08-08 09:59:12
dokument Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Białego z dnia 29.04.2013 w sprawie Powołanie komisji przetargowej - otwarcie ofert i wybór wykonawcy na zadanie: Montaż lamp hybrydowych w gminie Biały Bór 2013-08-08 09:58:31
dokument Zarządzenie Nr 46 /2013 Burmistrza Białego z dnia 29.04.2013 W sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie pn.?Budowa drogi wewnętrznej z miejscami parkingowymi i chodnikiem, oświetleniem drogowym, kanalizacją deszczową w Białym Borze, ul. 2013-08-08 09:57:49
dokument Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Białego z dnia 29.04.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2013 2013-08-08 09:57:13
dokument ZARZĄDZENIE nr 44/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zasobach lokalowych będących własnością Gminy Biały Bór oraz zarządzanych przez Gminę Biały Bór 2013-08-08 09:56:37
dokument Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Białego z dnia 23.04.2013 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 2013-08-08 09:51:19
dokument Zarządzenie Nr 42 /2013 Burmistrza Białego z dnia 23.04.2013 w sprawie Powołanie komisji przetargowej - otwarcie ofert i wybór wykonawcy na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz nr 292 obręb Biał 2013-08-08 09:50:29
dokument Zarządzenie Nr 41 /2013 Burmistrza Białego z dnia 22.04.2013 w sprawie Powołania komisji przetargowe 2013-08-08 09:49:20
dokument Zarządzenie Nr 40 /2013 Burmistrza Białego z dnia 17.04.2013 w sprawie Powołanie komisji przetargowej - otwarcie ofert i wybór wykonawcy na zadanie: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2013 2013-08-08 09:48:26
dokument 39 2013-08-08 09:47:48
dokument 38 2013-08-08 09:47:37
dokument Zarządzenie Nr 37 /2013 Burmistrza Białego z dnia 12.04.2013 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczących sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Radzie Miejskiej w Białym Borze 2013-08-08 09:46:58
dokument Zarządzenie Nr 36 /2013 Burmistrza Białego z dnia 11.04.2013 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody zachodniopomorskiego dotyczących przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków, jak również realizacji zadania z zakresu administracji rząd 2013-08-08 09:45:45
dokument Zarządzenie Nr 35 /2013 Burmistrza Białego z dnia 10.04.2013 w sprawieudzielenia upoważnienia St. specjaliście ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań 2013-08-08 09:44:06
dokument Zarządzenie Nr 34 /2013 Burmistrza Białego z dnia 10.04.2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. 2013-08-08 09:43:26
dokument Zarządzenie Nr 33 /2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Bór. 2013-08-08 09:42:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2013-08-08 09:41:46
dokument Zarządzenie nr 31/2013 w sprawie powołania komisji opiniującej odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz jej umorzenia. 2013-08-08 09:41:26
dokument Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej 2013-08-08 09:40:28
dokument 29 2013-08-08 09:40:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 29 marca2013r. w sprawie powołania komisji opiniującej w sprawie zatrudniania bezrobotnych w ramach stażu, robót publicznych i interwencyjnych 2013-08-08 09:39:29
dokument 27 2013-08-08 09:39:12
dokument Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2012 rok. 2013-08-08 09:34:32
dokument 25 2013-08-08 09:33:39
dokument ZARZADZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie cofnięcia upoważnień udzielonych inspektorowi ds. księgowości budżetowej oraz działalności gospodarczej pani Stanisławie Marzec. 2013-08-08 09:27:27
dokument ZARZĄDZENIE nr 23/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2013-08-08 09:26:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 22 /2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie cennika ogłoszeń i reklam w Białoborskim Biuletynie Samorządowym. 2013-08-08 09:25:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania komisji 2013-08-08 09:24:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania komisji 2013-08-08 09:20:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2013-08-08 09:19:41
dokument Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. 2013-08-08 09:18:29
dokument ZARZĄDZENIE nr 17/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. 2013-08-08 09:15:36
dokument 16 2013-08-08 09:14:52
dokument 15 2013-08-08 09:14:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU Z DNIA 13 LUTEGO 2013 rok W sprawie : udzielenia upoważnienia St. specjaliście ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. 2013-08-08 09:13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU Z DNIA 13 LUTEGO 2013 rok W sprawie : udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. 2013-08-08 09:12:45
dokument ZARZĄDZENIE nr 12/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Biały Bór. 2013-08-08 08:43:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2013-08-08 08:42:51
dokument Zarządzenie nr 10 Burmistrza Białego Boru z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2013-08-08 08:42:10
dokument Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 2013-08-08 08:34:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Pod Lasem? w Białym Dworze. 2013-08-08 08:34:01
dokument Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Biały Bór. 2013-08-08 08:33:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2013 2013-08-08 08:32:29
dokument Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Biały Bór. 2013-08-08 08:31:46
dokument Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Biały Bór. 2013-08-08 08:30:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2013 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2013-08-08 08:30:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2013 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 03.01.2013 r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór z zakresu: ?Kultury fizycznej i sportu?, ?Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji?, ?Ochrona i promocja zdrowia? w 2013 roku. 2013-08-08 08:29:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2013 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2013r. 2013-08-08 08:26:38