Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

38 sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2013 r

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA XXXVIII/280/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-10-13 15:34:36
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 2014-10-13 15:33:00
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/ 190/ 2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 2014-10-13 15:31:06
dokument UCHWAŁA XXXVIII/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Biały Bór 2014-10-13 15:29:33
dokument UCHWAŁA XXXVIII/276/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na rok 2014 2014-10-13 15:28:54
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór w rejonie wsi Sępolno Małe z przeznaczeniem pod lokalizację kopalni wydobycia kruszywa 2014-10-13 15:27:44
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/274/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór w obrębie Sępolno Małe 2014-10-13 15:27:01
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/273/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2014-10-13 15:25:55
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia programu na rzecz aktywizacji mieszkańców w gminie Biały Bór na lata 2014-2020 2014-10-13 15:22:09
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2014 rok" 2014-10-13 15:11:39
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej 2014-10-13 13:23:42
dokument UCHWAŁA Nr XXXVIII/269/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 2014-10-13 13:21:06
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/268/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biały Bór na lata 2014-2023 2014-10-13 13:19:06
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/267/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na rok 2014. 2014-10-13 13:04:55