Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument PP.6733.8.2021 obwieszczenie o kończącym postępowaniu administracyjnym i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez Pana Piotra Potapskiego działającego w imieniu i na rzecz Energa Oświetlenie Sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa sieci oświetlenia drogowego w tym linii kablowych, szafek oświetleniowych, słupów oświetlenia drogowego ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych ? na działce nr: 97/1, 97/2, 87 obręb 0004 Biały Bór, w Białym Borze - gmina Biały Bór. 2022-01-12 12:47:37
dokument PP.6733.13.2021 obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez Gminę Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie drogi gminnej i budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i kanalizacja deszczową oraz parkingiem w miejscowości Trzebiele zlokalizowanej na działce nr 2/10, 2/13, 3/4, 5/3 obręb Brzeźnica, gmina Biały Bór 2021-12-31 12:51:53
dokument PP.6733.12.2021 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez Gminę Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie drogi gminnej i budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacja deszczową w miejscowości Biały Dwór zlokalizowanej na działce nr 84/6, 84/15, 84/18, 84/24 obręb Sępolno Małe, gmina Biały Bór 2021-12-31 12:50:14
dokument PP.6733.11.2021 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez Gminę Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce o nr ewid 115/2 obręb Biała, miejscowość Biała, gmina Biały Bór. 2021-12-31 12:47:46
dokument PP.6733.10.2021 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez Gminę Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego w części usługowej (świetlica wiejska) na działce o nr ewid 48/2 obręb Biskupice, miejscowość Biskupice, gmina Biały Bór. 2021-12-31 12:44:09
dokument PP.6733.9.2021 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez Pracownię Projektową SANICAD Kamila Dyjas w Koszalinie działającą w imieniu i na rzecz GEN. Gaz ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o długości około 400 mb zlokalizowanej na działce nr 77/3, 33/1, 76/3, 75/3, 74/3, 73/3, 72/3, 72/4, 71/4 obręb 03 położonej w Białym Borze przy ul. Ks. Bazylego Henryka. 2021-12-30 13:05:00
dokument PP.6733.8.2021 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez Pana Piotra Potapskiego działającego w imieniu i na rzecz Energa Oświetlenie Sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa sieci oświetlenia drogowego w tym linii kablowych, szafek oświetleniowych, słupów oświetlenia drogowego ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych ? na działce nr: 97/1, 97/2, 87 obręb 0004 Biały Bór, w Białym Borze - gmina Biały Bór. 2021-12-14 15:05:34
dokument PP.6733.7.2021 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez Pana Mariusza Piotrowicza działającego w imieniu i na rzecz Energa Oświetlenie Sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej instalacji oświetlenia drogowego? na działce nr: 63/13, 69/2 obręb 0004 Biały Bór, w Białym Borze przy ul. Mickiewicza - gmina Biały Bór; 2021-12-03 11:38:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.11.2021 r. znak sprawy AP-3.746.72.2.2021.KJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) L405_Dyminek_005 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 405 dla PKP PLK S.A. na terenie działek nr 436, 434/12, położonych w obr. ewid. Drzonowo, gmina Biały Bór, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2021-11-26 12:53:04
dokument PP.6733.7.2021 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez Pana Mariusza Piotrowicza działającego w imieniu i na rzecz Energa Oświetlenie Sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej instalacji oświetlenia drogowego? na działce nr: 63/13, 69/2 obręb 0004 Biały Bór, w Białym Borze przy ul. Mickiewicza - gmina Biały Bór; 2021-10-28 13:30:17
dokument PP.6733.6.2021 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez Pana Jana Sazona działającego w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej PE śr. 110mm oraz kanalizacji sanitarnej PVC śr. 200mm ? na działce nr: 181, 39/9, 39/11, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 39/16, 39/17, 39/18, 39/19, 39/20, 40/34, 40/36, 40/71, 40/77, 40/74, 40/83, 40/84, 40/85, 40/87, 40/88, 40/89, 40/90, 40/92, 40/93, 40/94, obręb 0003 Biały Bór, w Białym Borze przy ul. Norwida i ul. Dworcowej - gmina Biały Bór; 2021-10-22 12:58:13
dokument PP.6733.6.2021 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez Pana Jana Sazona działającego w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej PE śr. 110mm oraz kanalizacji sanitarnej PVC śr. 200mm ? na działce nr: 181, 39/9, 39/11, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 39/16, 39/17, 39/18, 39/19, 39/20, 40/34, 40/36, 40/71, 40/77, 40/74, 40/83, 40/84, 40/85, 40/87, 40/88, 40/89, 40/90, 40/92, 40/93, 40/94, obręb 0003 Biały Bór, w Białym Borze przy ul. Norwida i ul. Dworcowej - gmina Biały Bór; 2021-09-23 14:01:50
dokument PP.6733.5.2021 obwieszczenie o kończącym postępowaniu administracyjnym i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami na działce nr: 3 obręb 0003 Biały Bór, - gmina Biały Bór; 2021-09-17 12:29:21
dokument PP.6733.4.2021 obwieszczenie o kończącym postępowaniu administracyjnym i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami na działce nr: 1/1, 1/2 obręb 0005 Biały Bór, 235 obręb 0002 Biały Bór, 277/4 obręb 0004 Biały Bór, 683 obręb 0127 Biskupice- gmina Biały Bór; 2021-09-17 12:28:11
dokument PP.6733.3.2021 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej - na działce nr: 2/14, 2/10, 3/4 obręb 0128 Brzeźnica położonej w m. Trzebiele - gmina Biały Bór; 2021-09-01 14:31:03
dokument PP.6733.5.2021 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami na działce nr: 3 obręb 0003 Biały Bór, - gmina Biały Bór; 2021-08-20 12:34:19
dokument PP.6733.4.2021 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami na działce nr: 1/1, 1/2 obręb 0005 Biały Bór, 235 obręb 0002 Biały Bór, 277/4 obręb 0004 Biały Bór, 683 obręb 0127 Biskupice- gmina Biały Bór; 2021-08-20 12:31:30
dokument PP.6733.3.2021 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej - na działce nr: 2/14, 2/10, 3/4 obręb 0128 Brzeźnica położonej w m. Trzebiele - gmina Biały Bór; 2021-08-17 14:16:47
dokument PP.6733.2.2021 obwieszczenie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowe i Consultingowe PROJEKT Wiesław Kot, ul. Gen. Okulickiego 10, 780520 Złocieniec działającego w imieniu i na rzecz Starostwa Powiatowego w Szczecinku Powiatowego Zarządu Dróg ul. Warcisława IV, 78-400 Szczecinek dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektów inżynierskich ? na działce nr: 13/1, 13/2, 346 i 356 obręb 0124 Stepień - gmina Biały Bór; 2021-07-23 13:27:20
dokument PP.6733.2.2021 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowe i Consultingowe PROJEKT Wiesław Kot, ul. Gen. Okulickiego 10, 780520 Złocieniec działającego w imieniu i na rzecz Starostwa Powiatowego w Szczecinku Powiatowego Zarządu Dróg ul. Warcisława IV, 78-400 Szczecinek dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektów inżynierskich ? na działce nr: 13/1, 13/2, 346 i 356 obręb 0124 Stepień - gmina Biały Bór; 2021-06-30 13:08:25
dokument PP.6733.1.2021 obwieszczenie o kończącym postępowaniu administracyjnym i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia, działającego w imieniu i na rzecz T- Mobile Polska SA., ul Marynarska 12, 02-674 Warszawa dla przedsięwzięcia pn.: Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 32457 SZCZECINEK DOŁGIE na działce nr ewid. 191/1 obręb Drzonowo, w miejscowości Dołgie - Gmina Biały Bór. 2021-06-01 11:19:01
dokument PP.6733.1.2021 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia, działającego w imieniu i na rzecz T- Mobile Polska SA., ul Marynarska 12, 02-674 Warszawa dla przedsięwzięcia pn.: Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 32457 SZCZECINEK DOŁGIE na działce nr ewid. 191/1 obręb Drzonowo, w miejscowości Dołgie - Gmina Biały Bór. 2021-04-23 12:41:06