Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog 20. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 40/2, 42/2 w obrębie Brzeźnica oraz na działce 466/1 w obrębie Grabowo, gmina Biały Bór. 2022-01-03 14:20:39
katalog 18. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr. ewid. 468/3, obręb ewidencyjny Grabowo, położonej w gminie Biały Bór. 2021-10-13 13:12:40
katalog 17. Postępowanie dotyczące zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu zasobów kopaliny naturalnej przewidzianych do wydobycia w obrębie Obszaru Górniczego Stepień V, utworzonegoo na złożu kruszywa naturalnego Kazimiez - Lisia Jama 2021-10-13 13:11:05
katalog 16. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr. ewid. 113/6, obręb ewidencyjny Brzeźnica, położonej w gminie Biały Bór. 2021-10-13 13:08:27
katalog 15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1272Z na długości około 3,6 km na odcinku Biskupice - Biały Bór 2021-09-30 10:02:44
katalog 14. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce numer 113/4 obręb Brzeźnica, gmina Biały Bór. 2021-08-30 14:49:47
katalog 13. Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ?Biały Bór 9? we wsi Grabowo, gmina Biały Bór na działkach o numerach ewidencyjnych 208/6, 210/3, 210/4, 388, 365, 363/1, 359/1, 357/1, 349/1, 348/3, 329/1, 320, 319/1, 318/1, 316/1, 315/1, 314/1, 297, 296/1, 295/1, 265, 266, obręb Grabowo. 2021-07-06 13:00:24
katalog 12. Budowa 14 budynków mieszkalnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanej w obrębie Kołtki, gmina Biały Bór. 2021-06-24 13:12:00
katalog 10. Budowa farmy fotowoltaicznej Biały Bór 8 o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2021-05-28 13:40:21
katalog 11. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6,0 MW, składająca się z sześciu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 352/1 oraz części działki 375/5 obręb Kaliska 2021-05-07 11:44:34
katalog 9. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 426 w miejscowości Drzonowo 2021-04-02 11:35:53
katalog 8. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2021-03-24 10:23:28
katalog 6. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 375/5 obręb Kaliska - Kaliska 6 2021-01-18 13:58:46
katalog 5. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 375/5 obręb Kaliska - Kaliska 5 2021-01-18 13:58:28
katalog 4. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 375/5 obręb Kaliska - Kaliska 4 2021-01-18 13:58:12
katalog 3. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 375/5 obręb Kaliska - Kaliska 3 2021-01-18 13:58:00
katalog 2. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 352/1 obręb Kaliska - Kaliska 2 2021-01-18 13:57:33
katalog 1. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 352/1 obręb Kaliska - Kaliska 1 2021-01-18 13:56:44