Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA Nr XXX/ 232 / 09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:14:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/ 231 / 09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji Szpitala Powiatu Bytowskiego w Bytowie . Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:14:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/ 230 /09 MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 26 MARCA 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Gminie Biały Bór stałych obwodów głosowania Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:13:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/ 229 /09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 26 MARCA 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Biały Bór ... Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:12:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/ 228 /09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:07:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/227/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:07:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/226/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 20 LUTEGO 2009 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, .... Grzegorz Bernat 2013-08-13 12:57:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/225/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Grzegorz Bernat 2013-08-13 12:56:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/224/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 stycznia 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody głazów narzutowych w Gminie Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:33:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/ 223 / 09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu... Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:24:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/222/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 STYCZNIA 2009 R. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2009 rok Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:24:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII / 221 / 09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 STYCZNIA 2009 R. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:23:29 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr XXVIII / 220 / 09 RADY MIEJSKIE W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości diety przysługującej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych / sołtysom / Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:21:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXVIII/219/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla Burmistrza Białego Boru Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:21:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXVIII/218/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatowej Komendy Policji w Szczecinku Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:20:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:20:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/216/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:15:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/215/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:15:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/214/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2009 rok. Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:08:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXVI/213/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:04:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/212/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bialy Bór oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzenneg Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:03:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/211/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ... Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:02:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie terenów cmentarnych na rzecz sołectw oraz uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:02:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr XXVI/209/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na czas nieoznaczony Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:01:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/208/08 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Grzegorz Bernat 2013-08-13 11:00:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/207/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-13 10:59:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/206/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację i finansowanie inwestycji p.n.?Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze (Dz. nr 4, 5 i 99 obręb 03) i w miejscowości Kaliska.. Grzegorz Bernat 2013-08-13 10:54:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXV/205/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych za usługi komunalne związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszk ... Grzegorz Bernat 2013-08-13 10:53:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXV/204/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia Grzegorz Bernat 2013-08-13 10:53:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/203/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-13 10:52:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/202 /08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 LISTOPADA 2008 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego: ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu szczecineckiego?. Grzegorz Bernat 2013-08-13 10:03:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/201/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-13 09:59:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁANR XXIV/200/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Biały Bór z Powiatem Szczecineckim dotyczącego określenia zasad współpracy w celu realizacji ... Grzegorz Bernat 2013-08-13 09:42:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXIV/199/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: poręczenia przez Gminę Biały Bór weksla ?in blanco? wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w celu zabezpieczenia spłaty ... Grzegorz Bernat 2013-08-13 09:42:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV /198 / 08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru. Grzegorz Bernat 2013-08-13 09:41:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/197/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór ? teren górniczy ?Kasiborek? dla działek 4/2, 5/1 i 7, obręb Sępolno Wielkie Grzegorz Bernat 2013-08-13 09:40:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/ 196/ 08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 r. w sprawie przekazania kompetencji do realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Grzegorz Bernat 2013-08-13 09:40:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXIV/195/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-13 09:39:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr XXIV/194/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu Grzegorz Bernat 2013-08-13 09:39:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/ 193 /08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2008r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym ... Grzegorz Bernat 2013-08-13 09:38:43 dodanie dokumentu