Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PP.6730.16.2022 zawiadomienie o wszczęciu postępowania Anna Majek 2022-04-01 12:33:59 dodanie dokumentu
PP.6730.74.2021 zawiadomienie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Anna Majek 2022-04-01 12:31:19 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok Aneta Kwolek - Marczewska 2022-04-01 12:21:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wpisu " Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez" do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:37:33 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego na rok 2022 r. w zakresie udzielenia wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałym na terenie Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:36:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wpisu " Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez" do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:35:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/280/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biały Bór na 2022 rok Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:34:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2022 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:33:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:31:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/277/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:30:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:29:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej w Szczecinku - Posterunek Policji w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:28:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/274/ 2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:27:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/273/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2022- 2036 Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:26:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2022 rok Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:25:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przeatgu Aneta Kwolek - Marczewska 2022-03-30 14:00:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze diagnozy cyberbezpieczeństwa związanej z realizacją projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina Bożena Feculak 2022-03-30 13:49:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2022 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Bożena Feculak 2022-03-30 13:48:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 51/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biały Bór położonej przy ul. Górnej oraz podaniu do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości Bożena Feculak 2022-03-30 13:47:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej. Bożena Feculak 2022-03-30 13:47:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Bożena Feculak 2022-03-30 13:42:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2022 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania ? blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń Bożena Feculak 2022-03-30 13:40:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: Dostawa energii elektrycznej w latach 2022 - 2024 Bożena Feculak 2022-03-30 13:39:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji Bożena Feculak 2022-03-30 13:38:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Bożena Feculak 2022-03-30 13:37:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2022 w sprawie określenia form sprawozdań jednostek Bożena Feculak 2022-03-30 13:37:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej Bożena Feculak 2022-03-30 13:36:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru Bożena Feculak 2022-03-30 13:35:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2022 w sprawie powołania członków komisji ZFŚS Bożena Feculak 2022-03-30 13:35:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej - ?Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno w workach 20 kg o właściwościach masy asfaltowej na gorąco (loco: Biały Bór)? Bożena Feculak 2022-03-30 13:34:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie 39/2022 w sprawie powołania komisji do szacowania szkód powstałych w skutek działania silnego wiatru w dniach 18.02.2022 do 19.02.2022 Bożena Feculak 2022-03-30 13:33:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Bożena Feculak 2022-03-30 13:32:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2022 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej Bożena Feculak 2022-03-30 13:32:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 150/2020 w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Gminę Biały Bór Bożena Feculak 2022-03-30 13:28:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 149/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2018 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki rachunkowości) dla jednostki samorządu terytorialnego ? Gminy Biały Bór i dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bożena Feculak 2022-03-30 13:28:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 148/2020 w sprawie kontroli sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powierzonych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białym Borze w latach 2019 - 2021. Bożena Feculak 2022-03-30 13:27:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 147/2020 w sprawie przekazania w trwały zarząd części nieruchomości przy ul. Słupskiej 6 w Białym Borze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem Bożena Feculak 2022-03-30 13:24:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 160/2019 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w zakresie projektu pn. ?Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez przebudowę placu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze na skatepark? Bożena Feculak 2022-03-30 13:20:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 159/2019 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2020-2022 Bożena Feculak 2022-03-30 13:19:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 158/2019 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla Projektu pn. ?Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biały Bór? Bożena Feculak 2022-03-30 13:18:36 dodanie dokumentu