Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

IX sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 17 czerwca 2019 r

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru wotum zaufania 2019-06-24 15:04:08
dokument UCHWAŁA NR IX/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2018 rok 2019-06-24 15:05:20
dokument Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-06-24 15:06:08
dokument UCHWAŁA Nr IX/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2019 2019-06-24 15:07:36
dokument UCHWAŁA NR IX/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Biały Bór 2019-06-24 15:08:20
dokument UCHWAŁA NR IX/56/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biały Bór na lata 2019-2024 2019-06-25 07:45:53
dokument UCHWAŁA NR IX/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biały Bór. 2019-06-24 15:09:20
dokument UCHWAŁA NR IX/58/ 2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2019-06-24 15:09:56
dokument UCHWAŁA NR IX/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2018 rok 2019-06-24 15:10:50
dokument UCHWAŁA NR IX/60/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot 2019-06-24 15:12:01
dokument UCHWAŁA NR IX/61/2019 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE Z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-06-24 15:12:41