Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument PP.6733.11.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek położonych w obrębie 04 m. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA 2018-11-20 13:48:26
dokument PP.6733.11.2018.AM obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek położonych w obrębie 04 m. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA 2018-10-17 08:41:47
dokument PP.6733.11.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek położonych w obrębie 04 m. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA 2018-10-11 15:10:08
dokument PP.6733.10.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej SN-15 KV w zamian istniejącej sieci napowietrznej na terenie działek położonych w obrębie Bielica, gm. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA 2018-09-21 13:22:05
dokument PP.6733.9.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr 308 obręb Grabowo, Gmina Biały Bór 2018-08-20 15:48:59
dokument PP.6733.8.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej kablowej 0,4 kV na terenie działek w miesjcowości Cybulin, obreb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór na wnosek ENERGA-OPERATOR SA 2018-08-13 16:11:03
dokument PP.6733.10.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej SN-15 KV w zamian istniejącej sieci napowietrznej na terenie działek położonych w obrębie Bielica, gm. Biały Bór na wniosek ENERGA-OPERATOR SA 2018-08-10 13:09:18
dokument PP.6733.6.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie odmowy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce 509/1 obręb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór 2018-08-08 12:58:14
dokument PP.6733.7.2018.AM obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Gdańsk- budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach połozonych w obrębie Bielica i Dyminek Gmina Biały Bór 2018-08-08 12:40:54
dokument PP.6733.9.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr 308 obręb Grabowo, Gmina Biały Bór 2018-07-12 12:22:36
dokument PP.6733.8.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej kablowej 0,4 kV na terenie działek w miesjcowości Cybulin, obreb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór 2018-06-21 13:45:08
dokument PP.6733.7.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach połozonych w obrębie Bielica i Dyminek Gmina Biały Bór 2018-06-21 13:41:19
dokument PP.6733.6.2018.AM obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce 509/1 obręb Sępolno Wielkie, Gmina Biały Bór 2018-06-08 13:52:05
dokument PP.6733.4.2018 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego na "Klub Seniora" na wniosek Gminy Biały Bór zlokalizowango na działce nr 190/4 obreb 04 m. Biały Bór4, 2018-05-25 13:42:01
dokument PP.6733.3.2018 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kablowo - napowietrznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Sępolno Małe, Biskupice i obrębie 02 m. Biały Bór 2018-05-25 13:39:29
dokument PP.6733.2.2018 obwieszczenie o kończącym postępowaniu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-modernizacjai rozbudowa sieci elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Biskupice oraz obrębie 04 i obrębie 05 m. Biały Bór 2018-05-23 13:31:02
dokument PP.6733.4.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego na "Klub Seniora" na wniosek Gminy Biały Bór zlokalizowango na działce nr 190/4 obreb 04 m. Biały Bór4, 2018-04-24 16:05:04
dokument PP.6733.3.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kablowo - napowietrznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Sępolno Małe, Biskupice i obrębie 02 m. Biały Bór 2018-04-24 16:00:16
dokument PP.6733.2.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-modernizacjai rozbudowa sieci elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Biskupice oraz obrębie 04 i obrębie 05 m. Biały Bór 2018-04-24 15:53:09
dokument PP.6733.12.2017 obwieszczenie o kończącym postępowaniu - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej gazociągu średniego ciśnienia na wniosek G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Biały Bór, ul. Lipowa w granicach działek nr 52 i nr 55 obręb 08 m. Biały Bór 2018-02-02 13:34:24