Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

XXX sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 maja 2017 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXX/228/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/213/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na restrukturyzację zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz częściowe pokrycie rozchodów 2017 r. 2017-06-01 12:12:12
dokument UCHWAŁA NR XXX/227/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2037 2017-06-01 12:11:28
dokument UCHWAŁA NR XXX/226/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2017r. w sprawie podziału Gminy Biały Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Białym Borze 2017-06-01 12:09:36
dokument UCHWAŁA NR XXX/225/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31maja 2017 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-06-01 12:08:44
dokument UCHWAŁA NR XXX/224/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/2015/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-06-01 12:06:32
dokument UCHWAŁA NR XXX/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2017 roku sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór 2017-06-01 12:05:43
dokument UCHWAŁA NR XXX/222/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu pn. "Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie Gminy Biały Bór" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-06-01 12:05:06
dokument UCHWAŁA NR XXX/221/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2017r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białym Borze 2017-06-01 12:03:51
dokument UCHWAŁA NR XXX/220 /2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 2017-06-01 12:03:21
dokument UCHWAŁA NR XXX/219/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Białego Boru 2017-06-01 12:02:36
dokument Projekt UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot 2017-06-01 12:01:54