Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

XXIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 grudnia 2016 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXIII/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie poparcia budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 20 na odcinku Biały Bór - Trzebiele 2017-01-10 13:45:16
dokument UCHWAŁA NR XXIII/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/156/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 2017-01-10 13:44:38
dokument UCHWAŁA NR XXIII/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Biały Bór, przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie gminy Biały Bór 2017-01-10 13:42:37
dokument UCHWAŁA NR XXIII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 2017-01-10 13:41:55
dokument UCHWAŁA NR XXIII/178/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2017-01-10 13:41:18
dokument UCHWAŁA NR XXIII/177/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego udzielane przez publiczne przedszkole miejskie w Białym Borze. 2017-01-10 13:40:24
dokument UCHWAŁA NR XXIII/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór w granicach administracyjnych miasta i gminy 2017-01-10 13:39:52
dokument UCHWAŁA NR XXIII/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju turystyki w gminie Biały Bór na lata 2016 ? 2022 " 2017-01-10 13:39:06
dokument UCHWAŁA NR XXIII/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Biały Bór 2017-01-10 13:38:15
dokument UCHWAŁA NR XXIII/173/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Biały Bór, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2017-01-10 13:37:37
dokument UCHWAŁA NR XXIII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 2017-01-10 13:36:44
dokument UCHWAŁA NR XXIII/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2016- 2040 2017-01-10 13:34:18
dokument UCHWAŁA Nr XXIII/170/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2016 2017-01-10 13:32:57
dokument UCHWAŁA NR XXIII/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2040 2017-01-10 13:31:33
dokument UCHWAŁA NR XXIII/168/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2017 rok 2017-01-10 13:28:42