Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

17 sesja Rady Miejskiej -14 lutego 2008 r

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA Nr XVII_131_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV_97_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru 2013-08-07 13:04:20
dokument UCHWAŁA Nr XVII_130_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek od poboru wody 2013-08-07 13:03:54
dokument UCHWAŁA Nr XVII_129_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na I półrocze 2008 roku 2013-08-07 13:03:20
dokument UCHWAŁA Nr XVII_128_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Och 2013-08-07 13:02:26
dokument UCHWAŁA Nr XVII_127_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie określenia wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych w Szkole Podstawowej w Sepolnie Wielkim 2013-08-07 13:01:47
dokument UCHWAŁA Nr XVII_126_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz Parafii Greckokatolickiej P.W. Narod 2013-08-07 13:01:08
dokument UCHWAŁA Nr XVII_125_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Biały Bór 2013-08-07 13:00:16
dokument UCHWAŁA Nr XVII_124_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dla Burmistrza Białego Boru 2013-08-07 12:57:24
dokument UCHWAŁA Nr XVII_123_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV_102_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej. 2013-08-07 12:54:53
dokument UCHWAŁA Nr XVII_122_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 2013-08-07 12:58:29