Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

W obliczu powodzi


W obliczu POWODZI, zaleca się:

 

1.    Śledzić komunikaty przeciwpowodziowe, przekazywane przez lokalne redakcje gazet, rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne. Mieć przy sobie włączony telefon komórkowy. Zorganizować lub włączyć się do ciągłej obserwacji zagrożeń.

2.    Nie będąc zagrożonym lub poszkodowanym, nie stać na uboczu wydarzeń - zaproponować swą pomoc innym.

3.    Mimo groźnej sytuacji, mieć świadomość tego, że inni mogą być jeszcze bardziej zagrożeni lub poszkodowani.

4.    Za wszelką cenę nie poddawać się panice, weryfikować informacje pochodzące z wątpliwych źródeł oraz dawać przykład rozumnych zachowań.

5.    Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. Koniecznie poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Przebywając poza miejscem stałego zamieszkania, nawiązać kontakt z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.

6.    Osoby niedołężne, obłożnie chore, niepełnosprawne oraz małe dzieci, pilnie przenieść w bezpieczne miejsce, zapewniając im nieprzerwaną opiekę. Zaopatrzyć je w kartkę z zapisanym na niej imieniem i nazwiskiem danej osoby i jej adresem zamieszkania.

7.    Zapewnić sobie i swoim najbliższym, a także zwierzętom, schronienie u krewnych lub znajomych zamieszkujących w bezpiecznym miejscu. Gdy nie ma takiej możliwości, dowiedzieć się w swoim urzędzie gminy (miasta), gdzie się udać po ogłoszeniu ewakuacji.

8.    Workami napełnionymi piaskiem oraz innymi dostępnymi materiałami, zabezpieczyć własne domostwo przed zalaniem.

9.    Sprawdzić, czy zgromadzone wcześniej zapasy hermetycznie opakowanej wody pitnej, nie psująca się żywność, niezbędne lekarstwa i materiały opatrunkowe, świece, nafta do lamp naftowych oraz baterie do latarek i przenośnego radioodbiornika, a także ważne dokumenty, bielizna osobista, odzież
i koce, są dobrze zabezpieczenie przed zalaniem.

10.  Być w gotowości do natychmiastowego zamknięcia dopływu wody, gazu i energii elektrycznej oraz zasuwy kanalizacyjnej. Nie dotykać zawilgoconych urządzeń elektrycznych.

11.  Jeżeli nagły przybór wody uniemożliwił bezpieczne opuszczenie budynku lub innego miejsca pobytu:

?       odciąć dopływ prądu i gazu;

?       w miarę możliwości, zebrać wszystkie dostępne rzeczy, niezbędne do krótkotrwałego przetrwania;

?       przenieść się na wyższą kondygnację lub w inne bezpieczne miejsce;

?       nie podejmować prób pokonania wód powodziowych samodzielnie;

?       informować ratowników o potrzebie:

?         ewakuacji - płachtą w kolorze białym;

?         dostarczenia wody pitnej i żywności - płachtą w kolorze czerwonym;

?         pomocy medycznej - płachtą w kolorze niebieskim;

?      nie potrzebując natychmiastowej pomocy, nie pozdrawiać wymachami rąk załóg przelatujących w pobliżu śmigłowców; gesty takie mogą być odebrane jako wołanie o ratunek.

12.  Jeżeli nagły przybór wody nastąpił w czasie przebywania we wnętrzu samochodu, natychmiast wydostać się z niego próbując dotrzeć na najbliżej położone podwyższenie.

13.  Jeżeli będzie zarządzona ewakuacja:

?      podporządkować się decyzjom władz lokalnych oraz poleceniom ratowników;

?      zabrać jedynie podręczny bagaż, pieniądze, karty płatnicze i kosztowności oraz dokumenty;

?      zadbać o wyewakuowanie zwierząt;

?      udać się do rodziny lub znajomych, którzy mieszkają w bezpiecznym miejscu i wcześniej zaoferowali pomoc; jeżeli nie ma takiej możliwości, przenieść się do wskazanego przez władze obiektu zastępczego;

?      jeżeli czas no to pozwoli, usunąć wykonane wcześniej umocnienia i zabezpieczenia swojego budynku; pozostawić otwarte drzwi i okna do piwnic
i pomieszczeń na najniższych kondygnacjach, zapewniając swobodny wlew wód powodziowych do wnętrza - działanie takie zmniejszy groźbę uszkodzenia fundamentów przez masy nacierających wód powodziowych.

14.  Bezwzględnie wystrzegać się:

?      używania do jakichkolwiek celów wód gruntowych;

?      spożywania żywności lub posługiwania przedmiotami, które miały kontakt z wodami powodziowymi;

?      poruszania się po terenach zalanych; jeżeli jest to niemożliwe, przemieszczać się asekurując się tyczką do badania gruntu, w towarzystwie drugiej osoby, poruszać się tylko tam, gdzie nie ma prądu wody;

?      samowolnego podchodzenia i przebywania na wałach przeciwpowodziowych, śluzach i jazach oraz mostach i przepustach bez nadzoru kompetentnych osób.

15.  Bacznie obserwować bezpośrednie otoczenie. Szczególną uwagę zwracać na zachowanie się wód powodziowych, na przedmioty niesione przez wodę oraz na stan zalanych budowli. Nie narażając własnego zdrowia lub życia, sprawdzać, czy nie dochodzi do grabieży pozostawionego mienia. Swoje spostrzeżenia niezwłocznie przekazywać policjantom lub strażakom.

16.  Zrezygnować z podróży na tereny zagrożone, a przybysze z innych rejonów, jeżeli to możliwe, powrócić do swych miejsc zamieszkania.

17.  O pomoc zwracać się bezpośrednio do interweniujących funkcjonariuszy straży pożarnej i policji, ratowników medycznych lub żołnierzy. Przy braku możliwości takiego kontaktu, za pomocą telefonu komórkowego, lub jeśli jest sprawny, telefonu stacjonarnego, dzwoniąc pod numer alarmowy „112” lub pod dotychczasowe numery: 997 (policja), 998 (straż pożarna) lub 999 (pogotowie ratunkowe).

18.  Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.

 

2010-01-20 11:40 

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Bulwan 09-05-2014 12:56:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Bulwan 09-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Bożena Pankiewicz-Ginda 09-05-2014 13:34:50