Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

ogłoszenie o II przetergu


 

RNiGK.6840.13.2013.AKM Biały Bór, dnia 11 września 2013 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651
ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108), Zarządzenia Burmistrza Białego Boru nr 65/13 z dnia 13.05.2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych.

 

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
O G Ł A S Z A I
I przetarg ustny nieograniczony

na dzień 17 października 2013 r.

 

na sprzedaż działek gruntowych przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczych z infrastrukturą, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska Gmina Biały Bór:

 

Lp.

Numer geodezyjny nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości w ha

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

nieruchomości

Cena wywoławcza netto w zł

Wadium w zł

Postąpienie minimalne

w zł

Godzina przetargu

1.

Działka nr

112/46

 

0,1287 ha

KO1I00022255/4

własność

29.000 zł

2.900

290

10.00

2.

Działka nr

112/50

0,1311 ha

KO1I00022255/4

własność

30.000 zł

3.000

300

10.00

3.

Działka nr

112/51

0,1317 ha

KO1I00022255/4

własność

30.000 zł

3.000

300

10.00

4.

Działka nr

112/52

0,1324 ha

KO1I00022255/4

własność

30.000 zł

3.000

300

10.00

5.

Działka nr

112/53

0,1436 ha

KO1I00022255/4

własność

30.000 zł

3.000

300

10.00

6.

Działka nr

112/59

 

0,1224 ha

KO1I00022255/4

własność

27.000 zł

2.700

270

10.00

7.

Działka nr

112/60

 

0,1433 ha

KO1I00022255/4

własność

30.000 zł

3.000

300

10.00

8.

Działka nr

112/61

0,1300 ha

KO1I00022255/4

własność

32.000 zł

3.200

320

10.00

9.

Działka nr

112/62

0,1369 ha

KO1I00022255/4

własność

34.000 zł

3.400

340

10.00

10.

Działka nr

112/63

 

0,1395 ha

KO1I00022255/4

własność

34.000 zł

3.400

340

10.00

11.

Działka nr

112/66

0,1103 ha

KO1I00022255/4

własność

26.000 zł

2.600

260

10.00

12.

 

Działka nr

112/69

0,1059 ha

KO1I00022255/4

własność

23.000 zł

2.300

230

10.00

13.

Działka nr

112/70

0,1246 ha

KO1I00022255/4

własność

28.000 zł

2.800

280

10.00

14.

Działka nr

112/73

0,1252 ha

KO1I00022255/4

własność

30.000 zł

3.000

300

10.00

15.

Działka nr

112/75

0,1270 ha

KO1I00022255/4

własność

33.000 zł

3.300

330

10.00

16.

Działka nr

112/76

0,1237 ha

KO1I00022255/4

własność

32.000 zł

3.200

320

10.00

17.

Działka nr

112/77

0,1137 ha

KO1I00022255/4

własność

30.000 zł

3.000

300

10.00

18.

Działka nr

112/78

0,1230 ha

KO1I00022255/4

własność

30.000 zł

3.000

300

10.00

 

 

Oraz na jedną nieruchomość przeznaczoną pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę budynku usługowego lub wbudowanie części usługowej w ramach zabudowy mieszkalno-gospodarczej, oznaczoną:

 

Lp.

Numer geodezyjny nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości w ha

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

nieruchomości

Cena wywoławcza

netto w zł

Wadium w zł

Postąpienie minimalne w zł

Godzina przetargu

1.

Działka nr

112/74

0,3040 ha

KO1I00022255/4

własność

83.000 zł

8.300

830

10.00


Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Na terenie osiedla mieszkaniowego wybudowano w pasie drogowym sieć wodociągową, która stwarza możliwość podłączenia się nowego nabywcy nieruchomości do wodociągu zbiorczego. Obecnie trwają przygotowania do budowy sieci kanalizacyjnej. Nieruchomości wymagają indywidualnego wystąpienia o wyłączenie z produkcji rolnej. Działki są wolne od obciążeń i zobowiązań. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:

  1. Wniesienie wadium w wysokości jak podano w tabeli do dnia 14 października 2013 roku, (za datę wniesienia wadium (dla każdej działki odrębnie) uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno O/Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr ……”. Wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później
    niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

  2. Okazanie komisji przetargowej:

    • oryginału dowodu wniesienia wadium,

    • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

    • w przypadku osób prawnych aktualnego wypisu z rejestru - właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu
są mu znane i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Żymierskiego 10 w Białym Borze.

W przypadku nie podpisania przez wyłonionego nabywcę nieruchomości protokołu
z przetargu oraz uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej
w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od poniedziałki do piątku w godz. 8-14, pokój nr 30, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520, fax. 94 3739745 lub drogą elektroniczną
na adresy: nieruchomosci@bialybor.com.pl, gmina@bialybor.com.pl

 

Burmistrz Białego Boru

 

Paweł Stanisław Mikołajewski

0x01 graphic

 

 

0x01 graphic

 

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kwolek - Marczewska 09-05-2014 08:42:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Kwolek - Marczewska 09-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Aneta Kwolek - Marczewska 09-05-2014 08:42:44