Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o konkursie


 

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA OBIEKTÓW SPORTOWYCH - „MOJE BOISKO - ORLIK 2012"


Rodzaj umowy: umowa-zlecenie na okres 03-11/2014

 

I. Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na opisanym stanowisku.

 4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i zawodów posiadających stosowne uprawnienia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla:

 • dzieci i młodzieży,

 • osób dorosłych i seniorów,

 • osób niepełnosprawnych,

 • rodzin.

 • Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej.

 • Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.

 • Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu.

 • Promocja gminy poprzez działania prowadzone na Orliku.

 • Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez MSiT, jeśli te obejmują swoim zasięgiem dany Orlik.

 • Angażowanie się w programy centralne: np. ,,Turniej Orlika”, ,,Basketmania”, ,,Volleymania”, ,,Szczypiorniak na Orlikach” oraz inne.

 • Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej.

 • Rejestracja profilu animatora oraz Orlika, na którym pracuje, na portalu internetowym NaszORLIK.pl, a następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu.

 • Dbałość o bezpieczeństwo osób przebywających na obiekcie
  (w szczególności dzieci i młodzieży).

 • Sporządzenie harmonogramu korzystania z boiska i nadzór nad jego realizacją.

 • Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.

 • Dbałość o odpowiedni stan techniczny obiektu i przestrzeganie regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012”.

 • Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami  w dzienniku zajęć.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys -CV

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane  kwalifikacje i uprawnienia
  z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe -
  w przypadku posiadania stażu pracy.

 6. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata  o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
  i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 7. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 8. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki.

IV. Informacje dodatkowe:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym (I umowa zlecenie obejmuje min. 80 godz. zajęć miesięcznie).

 2. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Urzędem Miejskim w Białym Borze (II umowa zlecenie obejmująca  min. 80  godz. zajęć miesięcznie).

 3. Szczegółowy zakres obowiązków animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

 4. Planowany okres zatrudnienia: Marzec - Listopad 2014r.

V. Terminy i miejsce składania dokumentów:

1. osobiście: w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego

w Białym Borze, pokój Nr 8

 

2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Białym Borze

78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10

 

w terminie do dnia 12 lutego 2014r. z dopiskiem na kopercie:

 

„Nabór na stanowisko Animatora obiektu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012”

 

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

 

Burmistrz Białego Boru

/-/ Paweł Stanisław Mikołajewski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Animator Moje Boisko - Orlik 2012.doc (DOC, 43.00Kb) 2014-02-07 22:14:04 638 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bożena Pankiewicz-Ginda 07-02-2014 22:12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Pankiewicz-Ginda 07-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Bożena Pankiewicz-Ginda 10-02-2014 09:01:42