Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o planowanym przystąpieniu do programu "Ciepłe Mieszkanie - edycja II", Ankietowanie

Deklaracja wyrażająca chęć udziału w programie priorytetowym

„Ciepłe Mieszkanie – edycja II”

Gmina Biały Bór przygotowuje się do złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Biały Bór w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie- edycja II” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez gminę oraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie między gminą a WFOŚiGW w Szczecinie rozpocznie się procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie od mieszkańców Gminy Biały Bór.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina, natomiast Beneficjentem końcowym Programu są:

 1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, których:
   • dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z wydanym zaświadczeniem na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym - w ramach Części 2) Programu.
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym; lub ma ona ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie - w ramach Części 3) Programu.
 2. wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)  obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

 1. Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego w przypadku osoby fizycznej jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
 • zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
 1. Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego w przypadku wspólnoty mieszkaniowej obejmujące :
 1. demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),

- zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),

- dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 1. określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego
 2. nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

- dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

- zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dla beneficjentów końcowych intensywność dofinansowania uzależniona jest od:

1) dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym w ramach Części 1) Programu - do 30% kosztów kwalifikowanych,  nie więcej niż 16 500 zł,

- podwyższonym w ramach Części 2) Programu - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,

- najwyższym w ramach Części 3) Programu - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:

- do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

 

SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:

Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety, zamieszczonej jako załącznik i przesłanie jej lub dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór do dnia 12 stycznia 2024 r. (data wpływu).

Szczegółowe informacje oraz regulamin Programu dostępny jest na stronie WFOŚiGW w Szczecinie https://wfos.szczecin.pl/programy/cieple-mieszkanie-edycja-ii-za-posrednictwem-gmin oraz w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, w pokoju 11 lub pod numerem telefonu 94 3739002 wew. 138.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ciepłe Mieszkanie 2023-2024 plakat.docx (DOCX, 240.13Kb) 2024-01-08 10:08:22 73 razy
2 DEKLARACJA-CIEPLE-MIESZKANIE-osoba fizyczna BB.doc (DOC, 76.50Kb) 2024-01-08 10:08:22 78 razy
3 DEKLARACJA-CIEPLE-MIESZKANIE-Wspólnoty BB.doc (DOC, 78.00Kb) 2024-01-08 10:08:22 71 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szwajczewska 08-01-2024 10:08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szwajczewska 30-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szwajczewska 08-01-2024 10:08:22