Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 69/2022 w sprawie przyjęcia planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy 2022-05-13 11:54:29
dokument Zarządzenie nr 68/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2022 2022-05-13 11:53:44
dokument Zarządzenie nr 67/2022 w sprawie planu finansowego COVID-19 2022-05-13 11:52:50
dokument Zarządzenie nr 66/2022 w sprawie przyjęcia planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy 2022-05-13 11:51:57
dokument Zarządzenie nr 65/2022 w sprawie wysokości opłat za zajęcie gruntu będącego drogami wewnętrznymi stanowiącego własność Gminy Biały Bór 2022-05-13 11:51:02
dokument Zarządzenie nr 64/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej 2022-05-13 11:50:17
dokument Zarządzenie nr 63/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: Cyfrowa Gmina ? wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR 2022-05-13 10:52:25
dokument Zarządzenie nr 62/2022 w sprawie określenia zmiany Zarządzenia Nr 83/2018 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki rachunkowości) dla jednostki samorządu terytorialnego ? Gminy Biały Bór i dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2022-05-13 10:51:39
dokument Zarządzenie nr 61/2022 w sprawie: powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2022 roku. 2022-05-13 10:46:45
dokument Zarządzenie nr 60/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 2022-05-10 13:35:07
dokument Zarządzenie nr 59/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2022 2022-05-10 13:34:22
dokument Zarządzenie nr 58/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie opracowania projektu ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biały Bór na lata 2022 ? 2026 z perspektywą do roku 2030?. 2022-05-10 13:33:29
dokument Zarządzenie nr 57/2022 w sprawie przyjęcia planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy 2022-05-10 13:32:26
dokument Zarządzenie nr 56/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2022 2022-05-10 13:30:22
dokument Zarządzenie nr 55/2022 w sprawie przyjęcia rachunku planu finansowego Funduszu Pomocy 2022-05-10 13:28:40
dokument Zarządzenie nr 54/2022 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2021 rok 2022-05-10 13:27:00
dokument Zarządzenie nr 53/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze diagnozy cyberbezpieczeństwa związanej z realizacją projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina 2022-03-30 13:49:35
dokument Zarządzenie nr 52/2022 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2022-03-30 13:48:42
dokument Zarządzenie nr 51/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biały Bór położonej przy ul. Górnej oraz podaniu do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości 2022-03-30 13:47:59
dokument Zarządzenie nr 50/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej. 2022-03-30 13:47:08
dokument Zarządzenie nr 49/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 2022-03-30 13:42:37
dokument Zarządzenie nr 48/2022 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania ? blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń 2022-03-30 13:40:26
dokument Zarządzenie nr 47/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: Dostawa energii elektrycznej w latach 2022 - 2024 2022-03-30 13:39:27
dokument Zarządzenie nr 46/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-30 13:38:38
dokument Zarządzenie nr 45/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2022-03-30 13:37:50
dokument Zarządzenie nr 44/2022 w sprawie określenia form sprawozdań jednostek 2022-03-30 13:37:12
dokument Zarządzenie nr 43/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej 2022-03-30 13:36:26
dokument Zarządzenie nr 42/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru 2022-03-30 13:35:47
dokument Zarządzenie nr 41/2022 w sprawie powołania członków komisji ZFŚS 2022-03-30 13:35:05
dokument Zarządzenie nr 40/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej - ?Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno w workach 20 kg o właściwościach masy asfaltowej na gorąco (loco: Biały Bór)? 2022-03-30 13:34:12
dokument Zarządzenie 39/2022 w sprawie powołania komisji do szacowania szkód powstałych w skutek działania silnego wiatru w dniach 18.02.2022 do 19.02.2022 2022-03-30 13:33:20
dokument Zarządzenie nr 38/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 2022-03-30 13:32:36
dokument Zarządzenie nr 37/2022 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 2022-03-30 13:32:00
dokument Zarządzenie nr 36/2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2022-03-18 10:02:50
dokument Zarządzenie nr 35/2022 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej 2022-03-18 10:01:01
dokument Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-03-18 10:00:03
dokument Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie udzielenie upoważnienia Głównemu Księgowemu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze 2022-03-18 09:58:49
dokument Zarządzenie nr 32/2022 w sprawie udzielenie upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze 2022-03-18 09:57:36
dokument Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu 2022-03-18 09:55:58
dokument Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 2022-03-18 09:54:57
dokument Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2022. 2022-03-18 09:54:13
dokument Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie: powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku na ?Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i jego utrzymanie ? zadanie realizowanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok?. 2022-03-18 09:53:21
dokument Zarządzenie nr 27/2022 W spawie powołania komisji przetargowej - Przebudowa Sali widowiskowej oraz doposażenie Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,5 kW 2022-03-18 09:52:32
dokument Zarządzenie nr 26/2022 w sprawie wydatkowania środków budżetowych przyznanych na zadania własne dla sołectw na rok 2022 2022-03-18 09:51:39
dokument Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2022-03-18 09:50:43
dokument Zarządzenie nr 24/2022 W spawie powołania komisji przetargowej - Dowóz kruszywa na potrzeby własne Gminy Biały Bór w roku 2022 2022-02-08 11:51:39
dokument Zarządzenie nr 23/2022 W spawie powołania komisji przetargowej - Dowóz kruszywa na potrzeby własne Gminy Biały Bór w roku 2022 2022-02-08 11:49:45
dokument Zarządzenie nr 22/2022 W spawie powołania komisji przetargowej - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2022 2022-02-08 11:48:57
dokument Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas I 2022-02-08 11:48:12
dokument Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie określenia terminów rekrutacji do przedszkola 2022-02-08 11:46:01
dokument Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku COVID-19 2022-02-08 11:43:42
dokument Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie powołania komisji do ustalenia rzeczoznawcy 2022-02-08 11:38:16
dokument Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie wprowadzenia ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2022-02-08 11:37:33
dokument Zarządzenie nr 16/2022 W spawie powołania komisji przetargowej - Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie gminy Biały Bór na rzecz Gminy w roku 2022 2022-02-08 11:35:30
dokument Zarządzenie nr 15/2022 W spawie powołania komisji przetargowej - Przeglądy oraz czyszczenie przewodów kominowych w roku 2022 2022-02-08 11:34:47
dokument Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze dotyczącego przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2022 2022-02-08 11:34:04
dokument Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie powołania komisji ds. otwartego konkursu ofert dla NGO na 2022r. 2022-02-08 11:33:17
dokument Zarządzenie nr 12/2022 W spawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż dz. nr 276/2 ob. 04 2022-02-08 11:32:36
dokument Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Białego Boru odnośnie zmiany stawek za odpracowanie należności dla Gminy Biały Bór 2022-02-08 11:26:19
dokument Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku - Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i jego utrzymanie ? zadanie realizowanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok. 2022-02-08 11:25:00
dokument Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 2022-02-08 11:23:59
dokument Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej - Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej przez przebudowę drogi wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Trzebiele 2022-02-08 11:23:07
dokument Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej - Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej przez przebudowę drogi wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Biały Dwór 2022-02-08 11:22:28
dokument Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór 2022-02-08 11:21:47
dokument Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej - ?Przebudowa Sali widowiskowej oraz doposażenie Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji? 2022-02-08 11:20:45
dokument Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 142/2019 Burmistrza Białego Boru z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór 2022-02-08 11:20:01
dokument Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 141/2019 Burmistrza Białego Boru z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za najem pomieszczeń i lokali użytkowych oraz garaży komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór 2022-02-08 11:19:19
dokument Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania dodatku osłonowego 2022-02-08 11:18:33
dokument Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na rok 2022 2022-02-08 11:17:29