Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

II nabór kandydatów na stanowisko: Lokalny Animator Sportu na obiekcie "Moje Boisko Orlik 2012".

Burmistrz Białego Boru ogłasza II nabór kandydatów na stanowisko:
Lokalny Animator Sportu na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012”.

 Warunki pracy:

 1. Praca w terminie: od 17 maja do 29 października 2021 roku.
 2. Praca dotyczy obiektu sportowego "Orlik 2012" zlokalizowanego w Białym Borze, ul. Dworcowa 19.
 3. Praca w godzinach otwarcia obiektu (na podstawie przyjętego Regulaminu korzystania z obiektu) z wyłączeniem: Bożego Ciała.
 4. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.
 5. Możliwość zatrudnienia jednego lub dwóch animatorów na obiekcie.
 6. Liczba godzin zajęć rekreacyjno - sportowych powinna być udokumentowana
  w „Dzienniku Pracy Animatora".

 

Wymagane kwalifikacje:.

 1. Nabór adresowany jest do pasjonatów sportu i osób chcących propagować sport
  w gminie Biały Bór .
 2. Ukończone 18 lat życia.
 3. Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełni praw publicznych.
 4. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego.
 5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 6. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.
 7. Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Animatora:

 1. Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniające powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 2. Wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii)  - organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć   sportowych dla wybranych grup priorytetowych (przedszkolaki, rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz członkowie wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, uniwersytety III wieku itp.), zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 3. Przeprowadzenie przynajmniej trzech lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja  imprez  i  wydarzeń  sportowych  dla  społeczności  lokalnej  (różne  grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia w roku 2021;
 4. Współpraca  z  klubami  sportowymi  w  celu  wspierania  rozwoju  młodych  talentów sportowych, współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;
 5. Angażowanie  się  w  organizację  turniejów  i  akcji  społecznych  inicjowanych lub objętych patronatem Ministra Sportu i Turystyki;
 6. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań;
 7. Przygotowanie  raportów miesięcznych  uwzględniających  liczbę  biorących  udział w zajęciach  prowadzonych  przez  animatora,  zawierającego  rozliczenie  miesięcznego harmonogramu pracy, do 5 dnia każdego miesiąca;
 8. Posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu
  z animatorami, podanego do publicznej wiadomości;
 9. Zamieszczanych wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na terenie obiektu, na którym realizowany będzie projekt;
 10. Dbanie  o  dobre  imię  gminy  Biały  Bór,  Operatora,  Ministerstwa  Sportu i  Turystyki   oraz innych partnerów projektu;
 11. Umiejętne dysponowanie sprzętem sportowym na obiekcie;
 12. Utrzymanie porządku na obiekcie;
 13. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podpisany życiorys (CV).
 2. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o nieotrzymywaniu innego wynagrodzenia za pracę, szkolenie sportowe, pochodzącego bezpośrednio, lub pośrednio ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (załączniki nr 1 i 2).
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia (załączniki nr 3 ).
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełnych praw publicznych (załącznik nr 4).  
 5. Dokumenty RODO (załącznik nr 5).  
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie, instruktorskie itp.
 7. Referencje (mile widziane).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białym Borze (ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór), w terminie do: 13 maja 2021 r. do godz. 15:15. (decyduje data wpływu do Urzędu). Koperty powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu 2021”

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 II nabór kandydatów- LAS.pdf (PDF, 769.33Kb) 2021-04-29 12:56:08 252 razy
2 załączniki nabór 2021.doc (DOC, 51.50Kb) 2021-04-29 12:56:08 247 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Myszka 29-04-2021 12:56:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Myszka 29-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Myszka 29-04-2021 12:56:08