Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Program Ochrony Środowiska Alina Mazur 2022-04-07 14:13:35 dodanie dokumentu
Formularz zgłoszenia opinii Alina Mazur 2022-04-07 14:13:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Alina Mazur 2022-04-07 14:12:51 dodanie dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje radnej Lucyny Lesińskiej Bogumiła Sztuba 2022-04-06 08:59:56 edycja dokumentu
Odpowiedź na interpelacje W. Krużyński Bogumiła Sztuba 2022-04-06 08:55:00 edycja dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje zawarte w piśmie z dnia 21 marca 2022 r. Bogumiła Sztuba 2022-04-06 08:53:59 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.04.2022r. Anna Dobrzanska 2022-04-05 14:27:30 dodanie dokumentu
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (12) Dawid Olejnik 2022-04-05 11:59:59 edycja dokumentu
Interpelacje Z. Kwaśniewskiego Bogumiła Sztuba 2022-04-05 09:06:57 edycja dokumentu
PP.6730.19.2022 zawiadomienie o wszczęciu postępowania Anna Majek 2022-04-01 12:35:21 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2021 Aneta Kwolek - Marczewska 2022-04-01 12:34:33 dodanie dokumentu
PP.6730.16.2022 zawiadomienie o wszczęciu postępowania Anna Majek 2022-04-01 12:33:59 dodanie dokumentu
PP.6730.74.2021 zawiadomienie o kończącym postępowaniu i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Anna Majek 2022-04-01 12:31:19 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok Aneta Kwolek - Marczewska 2022-04-01 12:21:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wpisu " Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez" do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:37:33 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego na rok 2022 r. w zakresie udzielenia wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałym na terenie Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:36:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wpisu " Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez" do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:35:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/280/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biały Bór na 2022 rok Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:34:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2022 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:33:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:31:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/277/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:30:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:29:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej w Szczecinku - Posterunek Policji w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:28:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/274/ 2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:27:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/273/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2022- 2036 Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:26:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2022 rok Bogumiła Sztuba 2022-04-01 10:25:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wynikach przeatgu Aneta Kwolek - Marczewska 2022-03-30 14:00:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze diagnozy cyberbezpieczeństwa związanej z realizacją projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina Bożena Feculak 2022-03-30 13:49:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2022 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Bożena Feculak 2022-03-30 13:48:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 51/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biały Bór położonej przy ul. Górnej oraz podaniu do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości Bożena Feculak 2022-03-30 13:47:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej. Bożena Feculak 2022-03-30 13:47:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Bożena Feculak 2022-03-30 13:42:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2022 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania ? blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń Bożena Feculak 2022-03-30 13:40:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: Dostawa energii elektrycznej w latach 2022 - 2024 Bożena Feculak 2022-03-30 13:39:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji Bożena Feculak 2022-03-30 13:38:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Bożena Feculak 2022-03-30 13:37:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2022 w sprawie określenia form sprawozdań jednostek Bożena Feculak 2022-03-30 13:37:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej Bożena Feculak 2022-03-30 13:36:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru Bożena Feculak 2022-03-30 13:35:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2022 w sprawie powołania członków komisji ZFŚS Bożena Feculak 2022-03-30 13:35:05 dodanie dokumentu