Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XV/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:56:26 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr XV /123/ 2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:55:50 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A NR XV/122/ 2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:54:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/121/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021 Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:53:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XV/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:52:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/119/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wielolet-niej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2012- 2021 Grzegorz Bernat 2013-08-01 07:51:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/118/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2012 rok Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:55:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/117/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Biały Dwór na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:54:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Świerszczewo na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:52:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/115/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Trzebiele na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:52:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/114 /2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Sępolno Wielkie na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:51:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Przybrda na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:51:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Kołtki na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:50:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Dyminek na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:50:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Drzonowo na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:49:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/109 /2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Biskupice na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:49:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Bielica na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:49:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/ 107 /2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:48:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XIV/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:48:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:47:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:46:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych, nadania kategorii oraz ustalenia ich przebiegu. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:46:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:42:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁ NR XIII/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:41:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze NR XI/78/2011 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór ? teren górniczy ?Stepień V? dla działek nr 3/12, 37, 9/1 obręb Stepień i dz. 232/1 obręb Kazimierz. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:41:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:41:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty targowej. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:39:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:38:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:38:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:28:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/94/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:27:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok? Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:26:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/92/2011 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:26:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XIII/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:25:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/90/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie rozchodów i planowanego deficytu Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:24:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XII/89/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Biały Bór oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:23:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na II półrocze 2011 r. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:23:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XII /87/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze Z dnia 29 września 2011r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Biały Bór a Gminą Bobolice w zakresie powierzenia Gminie Bobolice realizacji zadania publicznego Gminy Biały Bór w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Biały Bór do Środowiskowego Domu Samopomocy ?Odnowa? w Bobolicach. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:22:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:22:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XII/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Grzegorz Bernat 2013-07-30 13:21:50 dodanie dokumentu