Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXIV/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 r.w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:25:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/186/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:23:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/185/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:22:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/184/2012 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:21:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXIV/ 183/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:21:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Białego Boru Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:00:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/180/12 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na pokrycie planowanego deficytu w 2012 roku Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:59:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/179/12 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu w 2012 roku Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:58:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:57:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII / 177 /2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biały Bór na lata 2012 ? 2015 Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:56:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/176/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok? Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:55:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej. Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:54:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:54:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego. Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:53:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/172/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:51:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:51:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/170/12 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2012- 2022 Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:50:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/156/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:41:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/155/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:39:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/155/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:38:29 usunięcie dokumentu
Uchwała nr XX/155/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:38:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/154/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Biały Bór na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:36:57 usunięcie dokumentu
Uchwała nr XX/154/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Biały Bór na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:36:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/154/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Biały Bór na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:30:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/153/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:25:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy. Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:22:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2011 rok Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:17:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/150/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:15:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/149/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:15:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:14:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZEz dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2011 rok Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:13:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXII/ 169/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:10:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253Z w miejscowości Sępolno Małe? Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:05:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/167/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:04:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/166/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:02:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Biały Bór na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:02:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXI/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przystąpienia gminy Biały Bór do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska ? Ukraina Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:01:25 dodanie dokumentu
Uchwala Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 25 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru. Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:00:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na I półrocze 2012 r. Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:59:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/161/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Grzegorz Bernat 2013-08-01 08:57:26 dodanie dokumentu