Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:30:49 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2013 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:30:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2/2013 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 03.01.2013 r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór z zakresu: ?Kultury fizycznej i sportu?, ?Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji?, ?Ochrona i promocja zdrowia? w 2013 roku. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:29:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2013 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2013r. Grzegorz Bernat 2013-08-08 08:26:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/185/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:11:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/184/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII /138 /08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008r. dotyczącej ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej , w tym ... Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:10:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:10:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/182/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa Handlu i Usług ... Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:09:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/181/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na II półrocze 2008 roku Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:09:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie przeznczenia do zbycia nieruchomości komunalnych Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:09:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/179/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r. W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Szczecineckiego w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinku Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:08:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/178/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/04 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:07:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/177/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn. ?Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Biały Bór na lata 2008-2015? Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:06:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/176/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze w projekcie realizowanym przez Gminę Biały Bór pod tytułem... Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:06:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/175/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:05:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Biały Bór za 2007 rok Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:05:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/173/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-07 14:04:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr 168 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biały Bór na lata 2008-2013 Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:58:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr 167 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:57:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr 166 w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Gminę Biały Bór ... Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:52:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr 165 w sprawie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:51:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr 164 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:51:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr 163 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:50:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr 162 w sprawie: wyrażenia intencji nawiązania partnerstwa i wzajemnej współpracy pomiędzy gminą Biały Bór (Rzeczpospolita Polska), a gminą La Trimouille (Republika Francuska). Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:47:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr 161 w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych usług komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:46:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr 160 w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Drzonowie imienia Juliana Tuwima Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:45:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 159 w sprawie: uchwalenia Regulaminu konkursu na najładniejszą wieś, posesję i balkon w gminie Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:44:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr 158 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ZGKiM Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:44:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr 157 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanych Skarbu Państwa do zasobów Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:44:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr 156 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Greckokatolickiej P.W. Przemienienia Pańskiego w Bielicy Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:43:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr 155 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:43:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr 155 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:34:54 usunięcie dokumentu
Uchwała nr 155 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:34:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVIII_143_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Biały Bór na okres od dnia 1.05.2008r. do 30.04.2 Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:17:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVIII_142_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Biały Bór do Polskiego Projektu 400 Miast. Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:16:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVIII_141_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsętyoraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008. Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:16:03 dodanie dokumentu
Uchwały 2008_UCHWAŁA Nr XVIII_140_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008. Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:15:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVIII_139_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI_117_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2007roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadz Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:12:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVIII_138_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej , w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce. Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:12:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XVIII_137_08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia za najmowane mieszkanie z zasobów gminy. Grzegorz Bernat 2013-08-07 13:11:54 dodanie dokumentu