Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
CHWAŁA NR XXXV/275/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2009 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg w miejscowości Drzonowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą? Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:52:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/274/2009 RADY MIEJSKIE W BIAŁYM BORZE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2009 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą? Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:51:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/273/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:51:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/269 /09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2009r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu konkursu na najładniejszą wieś, posesję, balkon i gospodarstwo rolne w gminie Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:47:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIII/ 268/ 09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - O Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:46:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/267/2009 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie projektu pn. Utworzenie Punktu Przedszkolnego "U misiaczka przedszkolaczka" w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:46:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/266/2009 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia przez Gminę Biały Bór projektu pt.: ?Środkowopomorska Akademia Wiedzy i Umiejętności? przedłożonego o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu S Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:44:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/265/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej działki oznaczonej nr 26/6 położonej w Białym B Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:44:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr XXXIII/ 264/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:43:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/263/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Zespół elektrowni wiatrowych Drzonowo, Stepień, Biskupice, Biała? w gminie Bia Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:43:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/262/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji terenów górniczych ?Kazimierz II? w zakresie dz. nr 22/1 Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:42:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/261/2009 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Biały Bór do projektu ?Moje gimnazjum ? moja szansa? realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Progra Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:41:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII /260/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wykonania lub remontu ujęć wód podziemnych wraz z urządzeniami na potrzeby własne gospodarstwach domowych w istniejących posesj Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:41:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr XXXIII/259/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 17 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na realizację zadania ?Przebudowa obiektu inżynierskiego o JNI 01007483 wraz z drogą dojazdową nr 0431Z w Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:40:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/258/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 17 CZERWCA 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki. Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:40:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/257/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 17 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie przekazania darowizny dla Posterunku Policji w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:39:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/256/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Biały Bór za 2008 rok Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:39:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/ 255/ 2009 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 17 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie: wyrażenia zgody na wystawienie ?weksla In blanco?, jako zabezpieczenie przedsięwzięcia p.n. ?Budowa kompleksu obiektów i urządzeń sportowych przy Zespole Sz Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:38:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/ 254/ 2009 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 17 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie: wyrażenia zgody na wystawienie ?weksla In blanco?, jako zabezpieczenie przedsięwzięcia p.n. ?Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:38:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIII/ 253 / 2009 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 17 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:37:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/252/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:37:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII /251 /09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:34:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr XXXII/ 250 /09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:34:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/ 249//09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie partnerstwa Gminy Biały Bór z Fundacją ?Środkowopomorska Grupa Działania? oraz przystąpienia do Rady Fundacji ?Środkowopomorska Grupa Działania? Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:34:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/248/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:30:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII / 247 / 09 MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 KWIETNIA 2009 R. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:27:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/246/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:26:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXX/245/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:22:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXX/244/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:21:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/ 243 / 09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, ... Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:21:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/ 242 /09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009r. w sprawie upoważnienia osób reprezentujących Gminę Biały Bór w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:21:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/241/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2007-2013?? Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:20:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości Stepień na lata 2007-2013?? Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:20:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/239/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości Biały Dwór na lata 2007-2013?? Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:20:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/238/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości Trzebiele na lata 2007-2013?? Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:19:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX / 237 /09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:19:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX / 236 /09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla obszaru górniczego w części obrębu .... Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:18:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX / 235 /09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu: wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biały Bór; przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów .. Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:17:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr XXX/234/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Biały Bór na okres od dnia 1.05.2009r. do 30.04.2010 Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:16:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/233/09 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia ?Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Biały Bór na lata 2009-2032? Grzegorz Bernat 2013-08-13 13:16:13 dodanie dokumentu