Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA Nr XLVIII/380/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 06 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Grzegorz Bernat 2013-08-19 11:52:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVII/379/10 RADY MIEJSKIE W BIAŁYM BORZE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2010 R. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową? Grzegorz Bernat 2013-08-19 11:50:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/378/2010 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie części sieci kanalizacyjnej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odp Grzegorz Bernat 2013-08-19 11:50:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVII /377/2010 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 16 września 2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 11:49:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/376/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie uchylenia własnej uchwały Nr XXXII/251/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodl Grzegorz Bernat 2013-08-19 11:48:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVII/375/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 16 września 2010r. w sprawie: zniesienia formy ochrony uznanego za pomnik przyrody świerka pospolitego rosnącego na terenie działki nr 23 w miejscowości Sępolno Małe gm. Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-19 11:48:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLVII/374/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 września 2010r. w sprawie przekazania do realizacji zadania ? Pomoc materialna o charakterze socjalnym? dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Socjalnej w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-08-19 11:47:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/ 373 /10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Grzegorz Bernat 2013-08-19 11:46:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/372/10 Rady MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:46:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/371/10 Rady MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Biały Bór do Stowarzyszenia pod nazwą ?Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna? Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:27:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/370/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Biały Bór ?Zespół elektrowni wiatrowych Drzonowo, Stepień, Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:26:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/ 369 /10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:25:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/368/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Trzebiele na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:22:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/367/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Świerszczewo na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:21:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/366/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Sępolno Wielkie na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:21:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/365/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Sępolno Małe na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:20:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/364/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Przybrda na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:20:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/363/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Kołtki na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:19:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/362/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Kaliska na lata 2010 - 2016? Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:19:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/361/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Dyminek na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:18:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/360/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Drzonowo na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:18:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/359/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Biskupice na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:17:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/358/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Bielica na lata 2010 - 2016? Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:17:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/357/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Biały Dwór na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:16:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/356/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia programu pn. ?Planu Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2010 - 2016?. Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:14:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLV/355/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcie zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:14:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/ 354 /10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie: wystawienia przez Gminę Biały Bór weksla ?in blanco? do kwoty 78.379 złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) w Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:13:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLV/ 353/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 08 CZERWCA 2010 ROKU w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie rozchodów Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:13:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLV/ 352 / 10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu w części wydatków majątkowych na 2010 rok Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:13:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLV/ 351 / 10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 08 CZERWCA 2010 ROKU w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu w części wydatków bieżących na 2010 rok Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:12:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/ 350 /10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Biały Bór za 2009 rok Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:12:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/ 349 /10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Grzegorz Bernat 2013-08-19 10:12:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIV/348/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: wystawienia przez Gminę Biały Bór weksla ?in blanco? do kwoty 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) w związku z zabezpieczeniem pr Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:47:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/ 347 /2010 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego ? logo gminy Biały Bór oraz zasad jego użytkowania. Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:46:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Biały Bór oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:45:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLIV/345/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji terenów górniczych ?Stepień V? w zakresie działek nr 3/12, Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:44:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIV/344/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/172/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia stawki jednostkowej na usługi wywozu nieczystości Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:43:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIV/343/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla obszaru górniczego ?Stepień V? w części obrębu Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:43:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/342/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:42:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIV/341/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 R. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biały Bór za rok 2009 Grzegorz Bernat 2013-08-16 13:41:54 dodanie dokumentu