Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR IV _15_06 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu poboru wody Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:22:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr IV_ 14 _06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 78-400 Szczecinek, ul. Cieślaka 6a do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i o Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:22:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV_13_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2006ł Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:21:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III _ 12 _06 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 15 GRUDNIA 2006 ROKU zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Białym Borze oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:19:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_11_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:19:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_10_06 Rady Miejskiej w Białym Borze Z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru w 2007 roku. Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:18:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_8_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie: podatku leśnego na 2007 rok. Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:25:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_7_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie: obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:25:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_6_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: podatku od nieruchomości na 2007 rok Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:24:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_5_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:23:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_5_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:22:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_4_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2006 Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:22:32 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr III_4_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2006 Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:22:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III_4_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2006 Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:19:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR I_ 2 _06 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 24 LISTOPADA 2006 R. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-26 16:17:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR L /403 /10 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-19 13:49:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR L/402/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot Grzegorz Bernat 2013-08-19 13:48:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr L/401/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Grzegorz Bernat 2013-08-19 13:48:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR L/400/2010 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pub Grzegorz Bernat 2013-08-19 13:47:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/399/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biały Bór do realizacji inwestycji pn. ,,Budowa chodnika na cmentarz komunalny w Stepieniu? wspólnie z Powiatem Szczeci Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:30:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/398/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z dnia 29 października 2010 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Białego Boru. Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:29:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLIX/ 397/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:29:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/396/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia ?Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK spółka z o.o na lata Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:27:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/395/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Centrum Edukacji Ekologicznej w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:18:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/394/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty targowej. Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:18:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/393/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:17:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/392/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego. Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:17:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/391/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:16:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:16:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLIX/ 389/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:16:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLVIII/388/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 06 października września 2010 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biały Bór na lata 2007-2012 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:12:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLVIII387/10 RADY Miejskiej w Białym Borze z dnia 08 października 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:11:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII / 386 /10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 06 października 2010 r. w sprawie: nabycia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobów Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:11:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLVIII /385/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 06 października 2010 r. w sprawie: zamiany nieruchomości należącej do gminy Biały Bór, położonej w obrębie Drzonowo - miejscowość Świerszczewo Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:11:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLVIII/384/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 06 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobów Gminy Biały Bór, położonych w obrębie Sępolno Wielkie. Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:10:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr XLVIII383/10 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 06 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobów Gminy, położonej w obrębie 04 miasta Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:08:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 06 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:08:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII/ 381/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:07:05 usunięcie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII/ 381/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-08-19 12:06:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII/ 381/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-08-19 11:53:24 dodanie dokumentu