Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA Nr X _70_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych obejmujących część obrębów geodezyjnych ; Stepień w zakresie działe Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:08:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr X_69_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalno przestrzennego miejscowości Dołgie- Domaradz w obrębie ewidencyjny Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:08:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X _ 67_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 lipca 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla obszaru funkcjonalno-przestrzennego miejscowości Dołgie - Grzegorz Bernat 2013-08-27 15:07:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX_ 63 _07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia na realizację projektu ?Lepsza wieś ? wzmocnienie aktywności środowisk lokalnych i realizacja założeń ZSROW przez partnerstwo wielosektorowe LGD? Grzegorz Bernat 2013-08-27 13:48:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX_62_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Grzegorz Bernat 2013-08-27 13:48:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII_61_07 Rady Miejskiej w Białym Borzez dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Grzegorz Bernat 2013-08-27 13:44:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII_60_07 Rady Miejskiej w Białym Borzez dnia 30 kwietnia 2007r.w sprawie w sprawie ustalenia dopłaty dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 78-400 Szczecinek, ul. Cieślaka 6a do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w Grzegorz Bernat 2013-08-27 13:43:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 59 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:19:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 58 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.W sprawie: uchwalenia Regulaminu konkursu na najlepsze sołectwo w gminie Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:17:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 57 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obo Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:17:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 56 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:16:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 55 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:16:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 53 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla MiastaBiały Bór na lata 2007-2013 Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:13:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII_ 52 _07 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI_38_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007r. w sprawie określenia formy zabezpieczenia projektu ?Blisko boisko-budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:13:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 51 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:13:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 50 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:12:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII_ 49 _ 07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 R.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok . Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:12:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 38_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:07:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 37_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:07:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr VI_48_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy, będących przedmiotem najmu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:05:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 43_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Biały Bór w latach 2007- 2012 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:02:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 42_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:02:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI_ 41 _07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie określenia wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych oświaty. Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:01:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI _ 40 _07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu: wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biały Bór; przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specja Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:00:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 39_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia za najmowane mieszkanie z zasobów gminy. Grzegorz Bernat 2013-08-27 09:00:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI _ 38_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:59:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V_ 35 _ 07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz ... Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:54:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V_ 34 _07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2007 rok Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:53:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr V_32_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Biały Bór w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:52:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V_30_07 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZEz dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XXII _151_04 z dnia 29 września 2004 r. Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:51:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr V_29_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007 r.w sprawie zatwierdzenia ?Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2007-2010 Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:50:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V_28_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007r.w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej od dokonanych czynności urzędowych oraz określenia inkasentów. Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:49:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V_27_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:39:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V_26_07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2007 rok. Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:36:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV_24_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:32:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV_22_06Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2006 rokuw sprawie powołania Skarbnika Gminy Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:31:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV_21_06 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:31:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV_ 17_ 06 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 28 grudnia 2006 roku. w sprawie: reorganizacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:30:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV _ 18 _ 06, NR IV _ 19 _ 06, NR IV _ 25 _ 06, RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 grudnia 2006r. Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:23:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV_16_06 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Grzegorz Bernat 2013-08-27 08:22:58 dodanie dokumentu