Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 95 Zmiana organizacji ruchu na ul Sportowej podczas XIX Imienin Miasta Grzegorz Bernat 2013-11-20 13:11:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 97 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2013 rok Grzegorz Bernat 2013-11-20 13:10:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 98 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Poranek w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-11-20 13:10:43 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 99 polityka rachunkowości POKL Grzegorz Bernat 2013-11-20 13:10:29 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 100 Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia Wykonawcy na zadanie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór, etap V Grzegorz Bernat 2013-11-20 13:10:14 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 96 W sprawie powołania komisji przetargowej. Grzegorz Bernat 2013-11-20 13:10:00 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 93 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich na terenie gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-11-20 13:09:46 edycja dokumentu
III przetarg na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę położonych w obrębie Kaliska Grzegorz Bernat 2013-11-20 09:05:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 100 Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia Wykonawcy na zadanie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór, etap V Grzegorz Bernat 2013-11-19 12:46:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 99 polityka rachunkowości POKL Grzegorz Bernat 2013-11-19 12:45:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 98 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Poranek w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-11-19 12:44:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 97 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2013 rok Grzegorz Bernat 2013-11-19 12:43:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 96 W sprawie powołania komisji przetargowej. Grzegorz Bernat 2013-11-19 12:41:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 95 Zmiana organizacji ruchu na ul Sportowej podczas XIX Imienin Miasta Grzegorz Bernat 2013-11-19 12:39:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 94 Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia Wykonawcy na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Biały Dwór (Żwirownia) Grzegorz Bernat 2013-11-19 12:38:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 93 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich na terenie gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-11-19 12:37:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 92 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - ,,Wyprawka szkolna Grzegorz Bernat 2013-11-19 12:36:01 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 92 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - ,,Wyprawka szkolna Grzegorz Bernat 2013-11-19 12:35:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 91/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Grzegorz Bernat 2013-11-19 12:28:57 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE OŚ.6220.11.2013.ML o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ?Przebudowa obiektu inżynierskiego (JNI 01007318) w ciągu drogi 1272Z Drężno - Biały Bór? Grzegorz Bernat 2013-11-19 12:24:00 dodanie dokumentu
D E C Y Z J A OŚ.6220.9.2013.ML o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stacji paliw płynnych w Białym Borze przy ul. Żymierskiego?. Grzegorz Bernat 2013-11-14 21:05:35 dodanie dokumentu
Kontakt Grzegorz Bernat 2013-11-13 23:58:53 edycja dokumentu
Biały Bór, ul. Dworcowa, droga krajowa nr 25, sł. 18/100, ograniczenie do 50 km/h w godz. 5.00-23.00 Grzegorz Bernat 2013-11-13 23:44:41 dodanie dokumentu
Kontakt Grzegorz Bernat 2013-11-13 23:25:01 dodanie dokumentu
Na podstawie art. 9q ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391z późn. zm.) Burmistrz Białego Boru przedkłada roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Grzegorz Bernat 2013-11-07 15:04:54 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z fumnkcjonowania gminnych placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Grzegorz Bernat 2013-11-07 14:34:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RIPZ.6733.14.2013.AM zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia ? biblioteka miejska położonej na działce nr 125/1 przy ulicy Nadrzecznej 2a w Białym Borze, obręb ewidencyjny 04 Grzegorz Bernat 2013-10-31 13:34:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 132/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-10-31 08:30:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia PROGRAMU NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW W GMINIE BIAŁY BÓR NA LATA 2014-2020 Grzegorz Bernat 2013-10-31 08:26:19 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 14.000 euro na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2013/2014" Grzegorz Bernat 2013-10-24 08:42:16 edycja dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 14.000 euro na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2013/2014" Grzegorz Bernat 2013-10-24 08:40:45 usunięcie załacznika
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 14.000 euro na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2013/2014" Grzegorz Bernat 2013-10-24 08:40:36 usunięcie załacznika
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 14.000 euro na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2013/2014" Grzegorz Bernat 2013-10-22 15:10:59 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Grzegorz Bernat 2013-10-18 09:12:28 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Grzegorz Bernat 2013-10-18 09:12:00 dodanie dokumentu
Lisiewicz Marianna Grzegorz Bernat 2013-10-02 10:00:43 edycja dokumentu
Pankiewicz Ginda Bożena Grzegorz Bernat 2013-10-02 10:00:01 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 91/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Grzegorz Bernat 2013-09-19 14:21:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 90/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej Grzegorz Bernat 2013-09-19 14:19:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie Powołanie Komisji przetargowej na dzierżawę części dz. nr 30/4 obręb 03 m. Biały Bór o pow.400m2 Grzegorz Bernat 2013-09-19 14:17:27 dodanie dokumentu