Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 26/2024 z dnia 12 lutego 2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Bożena Feculak 2024-03-12 09:42:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2024 z dnia 12 lutego 2024 w sprawie powołania komisji przetargowej - Dowóz kruszywa na potrzeby własne Gminy Biały Bór w roku 2024 Bożena Feculak 2024-03-12 09:41:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 12 lutego 2024 w sprawie powołania komisji przetargowej - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2024 Bożena Feculak 2024-03-12 09:40:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2024 z dnia 5 lutego 2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Biały Bór w 2024 roku w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Cyfrowa Gmina, dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych Bożena Feculak 2024-03-12 09:39:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 5 lutego 2024 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z dodatkiem osłonowym pracownikowi MGOPS Katarzynie Smereczańskiej Bożena Feculak 2024-03-12 09:38:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2024 z dnia 5 lutego 2024 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze. Bożena Feculak 2024-03-12 09:37:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2024 z dnia 5 lutego 2024 w sprawie udzielenia upoważnienia Głównemu Księgowemu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze. Bożena Feculak 2024-03-12 09:37:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 5 lutego 2024 w sprawi powołania komisji przetargowej Bożena Feculak 2024-03-12 09:33:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2024 z dnia 5 lutego 2024 w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej Bożena Feculak 2024-03-12 09:32:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 31 stycznia 2024 w sprawie przyjęcia planu finansowego pomocy Ukrainie na 2024 rok Bożena Feculak 2024-03-12 09:31:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie II Aneta Kwolek - Marczewska 2024-03-12 08:56:26 dodanie dokumentu
Oświadczenie I Aneta Kwolek - Marczewska 2024-03-12 08:55:51 dodanie dokumentu
zdjęcie Aneta Kwolek - Marczewska 2024-03-12 08:54:50 dodanie dokumentu
Mapa Aneta Kwolek - Marczewska 2024-03-12 08:54:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę części dz. nr 69/5 i 70/5 ob. 03 m. Biały Bór- parcela nr 43 Aneta Kwolek - Marczewska 2024-03-12 08:54:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 196/2023 z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Białym Borze za 2023 rok Bożena Feculak 2024-03-12 08:28:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 195/2023 z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności Bożena Feculak 2024-03-12 08:27:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 191/2023 z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie polityki rachunkowości Bożena Feculak 2024-03-12 08:25:20 edycja dokumentu
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach do 14.03.2024r. Grzegorz Bernat 2024-03-11 16:01:53 edycja dokumentu
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach do 14.03.2024r. Grzegorz Bernat 2024-03-11 16:01:39 usunięcie załacznika
UCHWAŁA NR LXIX/469/2024 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biały Bór na 2024 rok Bogumiła Sztuba 2024-03-11 12:38:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXIX/468/2024 RADY MIEJSKIEJ BIAŁYM BORZE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2024-03-11 12:36:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXIX/467/2024 RADY MIEJSKIEJ BIAŁYM BORZE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów Gminy Biały Bór i nadania jej statutu Bogumiła Sztuba 2024-03-11 12:35:52 dodanie dokumentu
Uchwała NR LXIX/466/2024 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa-Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2024-03-11 12:34:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXIX/465/2024 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 06 marca 2024 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ?KZN ?Zachodniopomorskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, w tym określenie dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego Bogumiła Sztuba 2024-03-11 12:30:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXIX/464/2024 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia pod nazwą Klub Seniora funkcjonujących w Gminie Biały Bór Bogumiła Sztuba 2024-03-11 12:29:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/463/2024 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług Bogumiła Sztuba 2024-03-11 12:28:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXIX/462/2024 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie kosztów wynikających z realizacji powiatowych przewozów pasażerskich Bogumiła Sztuba 2024-03-11 12:27:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXIX/461/2024 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 06 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2024 rok Bogumiła Sztuba 2024-03-11 12:26:25 dodanie dokumentu
W dniu 13 marca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego Grzegorz Bernat 2024-03-11 10:40:09 edycja dokumentu
W dniu 13 marca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego Grzegorz Bernat 2024-03-11 10:39:32 edycja dokumentu
W dniu 13 marca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego Grzegorz Bernat 2024-03-11 10:38:43 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki/1 od godz. 12:24 dnia 08.03.2024 do godz. 08:00 dnia 10.03.2024 Michał Bulwan 2024-03-08 13:59:52 dodanie dokumentu
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Alina Mazur 2024-03-08 09:22:09 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.03.2024r Anna Dobrzanska 2024-03-07 13:01:00 dodanie dokumentu
PP.6733.2.2024 obwieszczenie o wszczęciu postępowania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-426 Biały Bór dla inwestycji polegającej na: budowie miejskiej czytelni, galerii książki w Białym Borze na działce nr: 132/7 obręb 04 m. Biały Bór - gmina Biały Bór; Anna Majek 2024-03-07 12:52:23 dodanie dokumentu
Postanowienie RDOŚ Alina Mazur 2024-03-07 12:33:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Karolina Jurczyk 2024-03-06 14:20:10 dodanie dokumentu
Raport ooś Alina Mazur 2024-03-06 12:34:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Alina Mazur 2024-03-06 12:32:55 dodanie dokumentu