Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 157/2019 w sprawie połączenia dwóch lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2022-03-30 13:17:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 156/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Bożena Feculak 2022-03-30 13:16:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 155/2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Białym Borze za 2019 rok Bożena Feculak 2022-03-30 13:15:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 154/2019 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2019r. Bożena Feculak 2022-03-30 13:14:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 153/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu" Bożena Feculak 2022-03-30 13:13:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 152/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na dostawy energii elektrycznej Bożena Feculak 2022-03-30 13:11:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 151/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. gospodarki odpadami Bożena Feculak 2022-03-30 13:09:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 150/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Bożena Feculak 2022-03-30 13:08:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 149/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na remont budynku Bobolicka 8 Bożena Feculak 2022-03-30 13:08:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 148/2019 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert i wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zadanie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biały Bór przu ulicy Słupskiej i ulicy Nadrzecznej ? działki nr 103, 106/1, 119, 122/5, 146 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia? Bożena Feculak 2022-03-30 13:07:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 147/2019 W sprawie odwołania pani Danuty Holak członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białym Borze Bożena Feculak 2022-03-30 13:06:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 146/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Bożena Feculak 2022-03-30 13:05:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 145/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Bożena Feculak 2022-03-30 13:05:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 144/2019 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2020 rok Bożena Feculak 2022-03-30 13:04:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 143/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" Bożena Feculak 2022-03-30 13:03:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 142/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2022-03-30 13:02:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 141/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za najem pomieszczeń i lokali użytkowych oraz garaży komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2022-03-30 13:01:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 131/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2018 dot. przepisów wewnętrznych przyjętych zasad polityki rachunkowości dla jednostki samorządu terytorialnego Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2022-03-30 12:58:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 130/2018 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych Bożena Feculak 2022-03-30 12:57:52 dodanie dokumentu
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (12) Dawid Olejnik 2022-03-28 16:49:23 dodanie dokumentu
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - II POSTĘPOWANIE Dawid Olejnik 2022-03-28 16:48:07 edycja dokumentu
Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze diagnozy cyberbezpieczeństwa związanej z realizacją projektu grantowego - Cyfrowa Gmina Dawid Olejnik 2022-03-28 16:01:56 edycja dokumentu
Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze diagnozy cyberbezpieczeństwa związanej z realizacją projektu grantowego - Cyfrowa Gmina Dawid Olejnik 2022-03-28 16:01:50 usunięcie załacznika
Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze diagnozy cyberbezpieczeństwa związanej z realizacją projektu grantowego - Cyfrowa Gmina (11) Dawid Olejnik 2022-03-28 16:01:41 edycja dokumentu
Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze diagnozy cyberbezpieczeństwa związanej z realizacją projektu grantowego - Cyfrowa Gmina Dawid Olejnik 2022-03-28 16:00:54 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 51/2022 wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Aneta Kwolek - Marczewska 2022-03-25 12:40:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 51/2022 wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Aneta Kwolek - Marczewska 2022-03-25 12:39:56 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) Grzegorz Bernat 2022-03-25 12:26:25 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) Grzegorz Bernat 2022-03-25 12:25:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2022 wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Aneta Kwolek - Marczewska 2022-03-25 12:23:35 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy Grzegorz Bernat 2022-03-25 12:23:28 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy Grzegorz Bernat 2022-03-25 12:22:35 dodanie dokumentu
otwarty konkurs ofert na "Prowadzenie w 2022 roku placówki wsparcia dziennego". Grzegorz Bernat 2022-03-25 11:59:05 edycja dokumentu
otwarty konkurs ofert na "Prowadzenie w 2022 roku placówki wsparcia dziennego". Grzegorz Bernat 2022-03-25 11:58:41 dodanie dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje radnej Lucyny Lesińskiej Bogumiła Sztuba 2022-03-23 09:49:38 edycja dokumentu
Odpowiedzi na wnioski z posiedzenia w dniu 21 lutego 2022 r. Bogumiła Sztuba 2022-03-23 09:47:24 dodanie dokumentu
Odpowiedź na interpelacje W. Krużyński Bogumiła Sztuba 2022-03-23 09:39:51 edycja dokumentu
Zawiadomienia o wydaniu decyzji środowiskowej Alina Mazur 2022-03-21 15:53:35 dodanie dokumentu
Decyzja Alina Mazur 2022-03-21 15:52:18 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze diagnozy cyberbezpieczeństwa związanej z realizacją projektu grantowego - Cyfrowa Gmina (11) Dawid Olejnik 2022-03-21 14:33:01 dodanie dokumentu