Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 2020-2022 Agnieszka Szwajczewska 2022-07-06 13:38:20 edycja dokumentu
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 2020-2022 Agnieszka Szwajczewska 2022-07-06 13:36:42 edycja dokumentu
Szydywar Włodzimierz Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:46:08 dodanie dokumentu
Pawłowski Mariusz Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:45:43 dodanie dokumentu
Lesińska Lucyna Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:45:17 dodanie dokumentu
Lechowicz Grażyna Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:44:42 dodanie dokumentu
Lech Danuta Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:44:13 dodanie dokumentu
Kuchta Bożena Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:43:50 dodanie dokumentu
Kwaśniewski Zbigniew Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:43:25 dodanie dokumentu
Krużyński Waldemar Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:42:44 dodanie dokumentu
Krukowska Anna Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:42:10 dodanie dokumentu
Kij Anna Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:41:38 dodanie dokumentu
Kamiński Janusz Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:41:14 dodanie dokumentu
Karniewicz Paweł Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:39:51 dodanie dokumentu
Hrymak Anna Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:39:16 dodanie dokumentu
Fil Włodzimierz Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:38:44 dodanie dokumentu
Borowicz Katarzyna Bogumiła Sztuba 2022-07-06 08:38:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie I przetarg na sprzedaż działki nr 31/18 obręb 08 m. Biały Bór ul. Brzeźnicka Aneta Kwolek - Marczewska 2022-07-05 14:17:26 dodanie dokumentu
I przetarg na sprzedaż działki nr 31/18 położonej w obrębie 08 m. Biały Bór przy ul. Brzeźnickiej Aneta Kwolek - Marczewska 2022-07-05 14:15:04 usunięcie dokumentu
I przetarg na sprzedaż działki nr 31/18 położonej w obrębie 08 m. Biały Bór przy ul. Brzeźnickiej Aneta Kwolek - Marczewska 2022-07-05 14:14:54 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLII/2022 Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 15 CZERWCA 2022 r. Bogumiła Sztuba 2022-07-05 10:48:13 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLI/2022 SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 25 MAJA 2022 r. Bogumiła Sztuba 2022-07-05 10:47:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2022-07-04 13:25:27 edycja dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem - (01.07.2022r.) 3 stopień zagrożenia w skali 3 stopniowej Michał Bulwan 2022-07-01 08:33:50 dodanie dokumentu
Malowanie budynku Szkoły podstawowej i docieplenie budynku gospodarczego w Sępolnie Wielkim Dawid Olejnik 2022-06-30 15:08:49 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty Alina Mazur 2022-06-30 14:55:37 dodanie dokumentu
1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Alina Mazur 2022-06-30 14:04:28 dodanie dokumentu
Karta Identyfikacyjna Przedsięwzięcia Alina Mazur 2022-06-30 13:59:20 edycja dokumentu
Karta Identyfikacyjna Przedsięwzięcia Alina Mazur 2022-06-30 13:57:44 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski znak sprawy AP-3.746.18.4.2022.KJ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11163_L405 Donimierz 007/ORx405-103585-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 405 Piła Główna - Ustka Uroczysko na terenie działki nr 461 obr. Grabowo, gmina Biały Bór (woj. zachodniopomorskie), stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Anna Majek 2022-06-30 12:39:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/303/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 25 maja 2022 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Biały Bór w obrębie Biskupice Bogumiła Sztuba 2022-06-29 10:05:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/302/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym ?Maluch? w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2022-06-29 10:04:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/301/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2021 rok Bogumiła Sztuba 2022-06-29 10:03:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/300/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2022- 2036 Bogumiła Sztuba 2022-06-29 10:02:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/299/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2022 rok Bogumiła Sztuba 2022-06-29 10:01:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/298/2021 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok Bogumiła Sztuba 2022-06-29 09:59:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/297/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2021 rok Bogumiła Sztuba 2022-06-29 09:58:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/296/2022 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru wotum zaufania Bogumiła Sztuba 2022-06-29 09:57:42 dodanie dokumentu
Odpowiedź na interpelacje radnej B. Kuchta Bogumiła Sztuba 2022-06-29 09:40:06 edycja dokumentu
Interpelacje Włodzimierza Fil Bogumiła Sztuba 2022-06-29 09:09:26 edycja dokumentu