CAŁOKSZTAŁT postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Wydobyciu i przeróbce kopaliny pospolitej ? piasków i żwirów metodą odkrywkowo-wgłębną z nowo udokumentowanego złoża ?STEPIEN III? w granicach działki 30/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Stepien, gm. Biały Bór