Ogłoszenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie dot. Jeziora Łobez 2018-04-03 10:35:23
Burmistrz Białego Boru ogłasza konsultacje społeczne projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok?. 2014-10-24 22:14:51
OGŁOSZENIE z dnia 18 lipca 2014 w sprawie terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór. 2014-07-18 11:14:43
Burmistrz Białego Boru ogłasza komunikat dotyczący publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2014-06-18 11:08:55
Burmistrz Białego Boru ogłasza komunikat dotyczący publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2014-05-20 13:21:06
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - rejestracja podmiotów zajmujących się produkcją pierwotną oraz sprzedażą bezpośrednią 2014-05-09 10:49:45
Informacja Wojewody - ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. 2014-05-09 10:23:30
Informacja Wojewody - Dowody Osobiste 2014-03-18 09:59:59
Burmistrz Białego Boru ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia PROGRAMU NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW W GMINIE BIAŁY BÓR NA LATA 2014-2020 2013-10-31 08:26:19