Ogłoszenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2018r. oraz statystycznej liczbie uczniów 2018-05-21 14:55:43
Uchwała w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Bór. 2015-04-24 11:15:14
Zarządzenie w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich wykorzystania. 2015-04-24 10:48:35
Zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kwoty przeznaczonej na jego realizację na 2015 rok. 2015-04-24 10:43:38
Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biały Bór 2015-04-24 10:36:36
Uchwała w sparwie w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego udzielane przez publiczne przedszkole miejskie w Białym Borze. 2015-04-24 10:34:18
Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Białego Boru w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Biały Bór. - dokument stracił ważność 2015-02-19 14:20:59
ZARZĄDZENIE NR 136/2013 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 12 listopada 2013 r.w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Białego Boru dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Biały Bór. 2013-11-21 22:52:35
Sprawozdanie z fumnkcjonowania gminnych placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 2013-11-07 14:34:17