Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego KŁ "PONOWA" w Szczecinku
2 Zarządzenie nr 146/2019 wraz z wykazem
3 UCHWAŁA NR XII/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok?
4 Informacja PWiK
5 UCHWAŁA NR XII/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Biały Bór
6 UCHWAŁA NR XII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych
7 UCHWAŁA NR XII/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
8 UCHWAŁA NR XII/90/ 2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9 UCHWAŁA NR XII/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10 UCHWAŁA NR XII/88/ 2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku