Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Zachodniopomorski Program Antysmogowy w gminie Biały Bór

Gmina Biały Bór otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy:

„Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór”

W ramach programu mieszkańcy gminy Biały Bór (osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego) mogą otrzymać wsparcie w wysokości 7.500 zł za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

 • podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub
 • zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Uwaga: Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe). Zastąpienie starego źródła ciepła nowym jest możliwe jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze związane byłoby z nieuzasadnioną budową sieci ciepłowniczej.

W przypadku przyznania grantu środki będą mogły zostać przeznaczone jedynie na wymianę źródła ciepła, na prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne i materiały w indywidualnym gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze gminy Biały Bór m.in.:

 • wykonanie demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;
 • zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (tzn. nie ma możliwości instalacji i kwalifikowania używanych środków trwałych);
 • wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej;
 • nabycie materiałów lub robót budowlanych;
 • modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego.

Przekazanie grantu będzie możliwe po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie o udzielenie grantu.

Wniosek o przyznanie grantu w ramach naboru działania 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy: „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór” należy wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Białym Borze ul. Słupska 10, lub w formie elektronicznej (skan podpisanego wniosku) na adres gmina@bialybor.com.pl w terminie:

od dnia 16 marca 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r.

(decyduje kolejność zgłoszeń).

Do wniosku należy dołączyć podpisaną Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Informacje na temat dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białym Borze:

- w pok. Nr 11 – tel. 943739002 wew. 538, e-mail: programypomocowe@bialybor.com.pl  lub w pok. Nr 29 – tel. 943739002 wew. 605.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są również na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

 http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy

W załączeniu:

 1. REGULAMIN udzielania wsparcia Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.
 2. WNIOSEK o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych- wnioski poprawa jakości powietrza.
 4. Rozliczenie umowy o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.
 5. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz. 1
 6. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz.2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 16_03_2020_09_45_20_Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz.2.pdf (PDF, 76KB) 2020-03-16 09:45:20 13 razy
2 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz.2.pdf (, 779290) 2020-03-16 09:19:58 0 razy
3 Wniosek o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.doc (DOC, 12KB) 2020-03-16 09:18:09 52 razy
4 REGULAMIN udzielania wsparcia Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.pdf (PDF, 5.MB) 2020-03-16 09:18:09 29 razy
5 KLAUZULA INFORMACYJNA DOT - poprawa jakości powietrza.pdf (PDF, 13KB) 2020-03-16 09:18:09 11 razy
6 Rozliczenie umowy o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.doc (DOC, 10KB) 2020-03-16 09:18:09 13 razy
7 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz.1.pdf (PDF, 29KB) 2020-03-16 09:18:09 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szwajczewska 16-03-2020 09:18:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szwajczewska 16-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szwajczewska 19-03-2020 15:38:14