Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Zachodniopomorski Program Antysmogowy w gminie Biały Bór

Gmina Biały Bór otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy:

„Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór”

W ramach programu mieszkańcy gminy Biały Bór (osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego) mogą otrzymać wsparcie w wysokości 7.500 zł za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

 • podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub
 • zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Uwaga: Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe). Zastąpienie starego źródła ciepła nowym jest możliwe jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze związane byłoby z nieuzasadnioną budową sieci ciepłowniczej.

W przypadku przyznania grantu środki będą mogły zostać przeznaczone jedynie na wymianę źródła ciepła, na prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne i materiały w indywidualnym gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze gminy Biały Bór m.in.:

 • wykonanie demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;
 • zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (tzn. nie ma możliwości instalacji i kwalifikowania używanych środków trwałych);
 • wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej;
 • nabycie materiałów lub robót budowlanych;
 • modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego.

Przekazanie grantu będzie możliwe po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie o udzielenie grantu.

Wniosek o przyznanie grantu w ramach naboru działania 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy: „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór” należy wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Białym Borze ul. Słupska 10, lub w formie elektronicznej Skrytka ePUAP: /321503/skrytka.

Nabór wniosków od dnia 16 marca 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r.

(decyduje kolejność zgłoszeń).

NABÓR ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY OD DNIA 05.05.2020 R.

DO DNIA WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Do wniosku należy dołączyć podpisaną Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, oraz dokumenty wymieniane w zgłoszeniu.

Informacje na temat dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białym Borze:

- w pok. Nr 11 – tel. 943739002 wew. 538, e-mail: programypomocowe@bialybor.com.pl  lub w pok. Nr 29 – tel. 943739002 wew. 605.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są również na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

 http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy

W załączeniu:

 1. REGULAMIN udzielania wsparcia Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.
 2. WNIOSEK o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych- wnioski poprawa jakości powietrza.
 4. Rozliczenie umowy o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.
 5. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz. 1
 6. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz.2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rozliczenie umowy o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór- aktualne.doc (DOC, 111.50Kb) 2020-08-26 08:21:24 49 razy
2 Ogłoszenie o naborze uzupełniającym - Wymiana pieców.pdf (PDF, 381.13Kb) 2020-05-05 14:20:28 91 razy
3 16_03_2020_09_45_20_Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz.2.pdf (PDF, 761.03Kb) 2020-03-16 09:45:20 93 razy
4 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz.2.pdf (, 761.03Kb) 2020-03-16 09:19:58 0 razy
5 Wniosek o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.doc (DOC, 129.50Kb) 2020-03-16 09:18:09 240 razy
6 REGULAMIN udzielania wsparcia Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.pdf (PDF, 5.87Mb) 2020-03-16 09:18:09 152 razy
7 KLAUZULA INFORMACYJNA DOT - poprawa jakości powietrza.pdf (PDF, 137.26Kb) 2020-03-16 09:18:09 137 razy
8 Rozliczenie umowy o przyznanie grantu Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór.doc (, 108.00Kb) 2020-03-16 09:18:09 73 razy
9 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz.1.pdf (PDF, 294.55Kb) 2020-03-16 09:18:09 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szwajczewska 16-03-2020 09:18:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szwajczewska 16-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szwajczewska 26-08-2020 08:21:24